Hjem > Livet som pensionist > Førtidspensionist

Førtidspension - SKAL bevilges gennem din sagsbehandler

Af: Pia Brændstrup - 7. juli 2017 12:45 19791

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

En førtidspensionist er en person, der ikke længere er i stand til at arbejde i et lønnet job og derfor er bevilget en pension i tiden indtil vedkommende bliver folkepensionist

 

Betingelser for at kunne modtage førtidspension

Der er grundlæggende 2 betingelser, der skal opfyldes for, at du kan modtage førtidspension.

1. Arbejdsevnen skal være varigt nedsat i et sådant omfang, at den ikke gør selvforsørgelse mulig.

2. Du skal være mellem 18 og 65 år.

 

Husk - at førtidspension skal bevilges.

Bevillingen foretages ALTID på baggrund af en funktionsevne-vurdering.
Vurdering foretages typisk i samarbejde mellem din læge, en sagsbehandler og evt. en psykolog.

 

Seniorførtidspension

Seniorførtidspension er førtidspension, du bliver tilkendt kort før pensionsalderen.
Du kan ansøge om seniorførtidspension, hvis du opfylder alle betingelserne:
1. Du opfylder de generelle betingelser for at få førtidspension.
2. Du har en lang og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Den skal svare til 20-25 års fuldtidsbeskæftigelse.
3. Der er højst fem år, til du når pensionsalderen.

Du skal søge om seniorførtidspension i kommunen.
Se her mere om hvordan du søger Seniorførtidspension

 

Beregning og størrelse på førtidspension

Der er 2 takster, der deles op i, om man er:

Enlig
Er du enlig, udgør det skattepligtige beløb det samme som dagpengesatsen,

Gift eller samlevende
Er du gift eller samlevende, udgør det skattepligtige beløb 85 procent af dagpengesatsen.

Se de aktuelle takster for førtidspension

HUSK førtidspension reguleres også på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers INDTÆGTER.

 

Beregning af førtidspension

Der er 2 slags satser på førtidspension. Forskellen består i hvornår sagen er indledt.
Taksterne er inddelt i sager om førtidspension indledt FØR 1. januar 2003 - og sager begyndt EFTER 1. januar 2003
Sådan beregnes din førtidspension 

 

Ring til Udbetaling Danmark, Pension

Tlf: 7012 8061
Hverdage fra kl. 8-16 - undtagen torsdage til kl 18 og fredage til kl 15

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed