Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Thyra Frank vil have værdier og holdninger i ældreomsorgen på dagsordenen

Af: Pia Brændstrup - 8. juni 2018 08:00 464

Thyra Frank - værdier og holdninger i ældreomsorgen SKAL på dagsordenen

Den helt nye undersøgelse fra Danmarks statistik viser, at der er 110.000 gift/ugifte mennesker over 65 år i Danmark, som ikke har nogen at tale med og føler sig ensomme hver dag.

Der er knap 300.000 over 65, der føler sig ensomme mindst en gang om ugen.
Derfor er det yderst relevant, at personalet i ældreplejen og byrådene tager problemet alvorligt. Adgangen til fællesskabet kan i høj grad begrænses af den teknologiske udvikling generelt og i plejen, dens enkeltes helbredstilstand samt den tilgang personalet har til de borgere, de skal hjælpe.

 

Inge nære relationer eller påørende

Hvis et menneske ikke har egne nære relationer, og samtidig en begrænset bevægelsesfrihed mindskes det mellem menneskelige samvær i høj grad.
Kontakten til det personale, der komme i hjemmet, kan derfor få afgørende betydning for den livskvalitet, som det enkelte menneske oplever. Det er et helt basalt behov for alle mennesker, at man har brug for at høre til og vide, at der er brug for én.

 

Hurtigere syg

Hvis man ikke hører til eller føler sig udenfor fællesskabet, bliver man hurtigere syg og det kan vises sig dyrt på den lange bane. Derfor er det vigtigt at man som personale påtager sig opgaven med stor seriøsitet.                        

”Det enkelte menneskes følelse af at blive respekteret og værdsat afhænger i høj grad af måden, de bliver mødt og set på. Derfor er det uendelig vigtigt, at vi hele tiden har fokus på holdninger og værdier i ældreomsorgen,” siger Thyra Frank til Magasinet Pleje.

 

Visionerne bygger på fire pejlemærker for den gode ældrepleje:

1) Styrkelse af de ældres selvbestemmelse
2) Bedre plads til de pårørende
3) Adgang til fællesskabet for alle
4) Mere nærvær ved livets afslutning.

 

Rundt i hele landet

Thyra Frank har derfor taget initiativ til at komme rundt og snakke med borgere, kommuner, ældreråd, pårørende, medarbejdere og ledere landet over.
Hun mener også, at hvis man har brug for hjælp og ikke længere føler, at man har indflydelse sin egen hverdag, kan man let miste lysten, troen og viljen til livet. Præcis som med ensomhed. Hvis man føler sig uønsket alene, så forringes livskvaliteten og kan i værste fald øge dødeligheden. Derfor er pejlemærkerene om selvbestemmelse og adgang til fællesskabet så utrolig vigtige.

 

Hvad synes du om ældreplejen?
Har du mærket en gradvis ændring de seneste år?

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed