Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Styrelsen for Patientsikkerhed holder øje om sundhedsvæsenet laver fejl

Af: Pia Brændstrup - 14. juni 2018 10:25 457

Styrelsen for Patientsikkerhed holder øje med fejl i Sundhedsvæsenet

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med hele Sundhedsvæsenet, og i 2018 er der især fokus på den risiko, man ved findes i forbindelse med medicinering og overgange i patientforløb.


Tilsyn på udvalgte behandlingsteder

Der føres tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.
De udvalgte steder findes via risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder og mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

De behandlingssteder, der vil blive besøgt i 2018 vil være praktiserende psykiatere, psykiatriske sygehuse, somatiske sygehuse, genoptræningscentre, hjemmesygeplejen, hjemmepleje, plejehjem og akutfunktioner, kliniske diætister, optikere, almen praksis, tandlæge- og tandplejerklinikker, bosteder og misbrugscentre.
Når Styrelsen for Patientsikkerhed har været på besøg vil det blive udarbejdet en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, som beskriver om der er overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden. Samtidig laves der en gang om året en sammenfatning af de observationer og vurderinger, der er registreret.

 

Tilsynet omfatter også sundhedspersoner.

Alle kan frit henvende sig og fortælle om deres oplevelser eller bekymringer. Styrelsen for Patientsikkerhed tager alle henvendelser alvorligt uanset om det sker fra borgere og fagpersoner, oplysninger i pressen eller afgørelser af patientklagesager, beslutter styrelsen, om der af hensyn til patientsikkerheden skal rejses en tilsynssag.

 

Registrering af behandlingssteder

Det er lovpligtigt at alle offentlige og private behandlingssteder være registreret inden den 1. januar 2018. Yderligere skal visse private behandlingssteder registrere en virksomhedsansvarlig person og sundhedspersoner på private behandlingssteder skal ligeledes registreres og godkendes til at måtte udføre kosmetisk behandling.

 

Kommuner og Regionerne har ansvaret

Det generelle ansvar for patientsikkerheden i sundhedsvæsenet ligger primært hos Regioner og Kommunerne.
Det er Regionerne, som har ansvaret for hospitalerne. Kommunerne har ansvaret for bl.a. plejehjem og hjemmepleje, mens de private ejere har ansvaret for privathospitaler, lægepraksisser, tandlægepraksisser m.fl.
Ansvaret omhandler bl.a. at reagere, hvis arbejdet udføres med fare for patientsikkerheden, og at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer til de job, de bestrider.

 

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed