Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Større risiko for at dø - ved indlæggelse på en weekenden!

Af: Pia Brændstrup - 23. marts 2018 08:00 960

Større risiko for at dø - ved indlæggelse på en weekenden!

Nyt studie på Aarhus Universitet bekræfter at indlæggelse på en akutafdeling i weekenden kan gøre en forskel for patientsikkerhed. Flere forskningsstudier har før vist, at akut syge patienter, der indlægges i weekenden, har større risiko for at dø inden for 30 dage end patienter, der bliver indlagt på hverdage.

Et ph.d.-studie fra Aarhus Universitet har undersøgt problemet. Studiet blev gennemført på baggrund af patienter i Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg i 2014 og 2015. Det viser, at de kritisk syge patienter, der blev indlagt i weekenden, havde en større risiko for at dø inden for 30 dage, end patienter, der blev indlagt på hverdage.

I 2014-2015 havde Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg godt 35.000 patienter. Det er blandt disse patienter at studiet har udvalgt og undersøgt de 5-6 procent mest kritisk syge.

Iben Duvald, ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og forskningsassistent ved Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg for tæller, at weekendeffekten er kendt som fænomen både i Danmark og udlandet, men det har ikke før været undersøgt, hvad årsagerne kan være.

 

Årsagen

Forklaring kan typiske være, at weekend-patienter mere syge. Samtidig viser Ph.d.-projektet at antallet af kritisk syge patienter voksede fra fem til seks procent i weekenderne.
Det viser også, at personalet på en akutafdeling skal kunne behandle store mængder af kompleks information, og at kapaciteten til at gøre dette på Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg var betragteligt lavere i weekenden end i hverdagene i 2014 og 2015.

 

Fakta

Weekend-effekten på Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg varierede mellem de forskellige vagttider 2014-2015.

 

De mest udprægede forskelle var:

Patienter i orange zone (kritisk syge)

Nat, hverdag
kl. 23-07

Nat, weekend
kl. 23-07

Dødelighed inden for 30 dage efter indlæggelse

8%

20%

Patienter i rød zone (livstruede syge)

Aften, hverdag
kl. 15-23

Aften, weekend
kl. 15-23

Dødelighed inden for 30 dage efter indlæggelse

25%

34,5%

 

Læs mere om studiet fra Region Midtjylland her

Kilde: Region Midtjylland

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed