Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Statsrevisorernes kritiserer Region Hovedstadens ibrugtagning af Sundhedsplatformen.

Af: Pia Brændstrup - 22. juni 2018 06:00 540

Statsrevisorernes kritiserer forløbet med Region Hovedstadens ibrugtagning af Sundhedsplatformen.

 

Rigsrevisorerne har lavet en konklusion til folketinget om Region Hovedstadens i brugtagning af Sundhedsplatformen.

 

Af konkusionen fremgår det, at brugtagningen er sket:

- UDEN at have et klart billede af, hvordan det ville påvirke hospitalernes aktivitet
- mens Regionens test af systemet var UTILSTRÆKKELIG
- mens medarbejdernes uddannelse i at kunne følge hospitalernes aktivitet var UTILSTRÆKKELIG
-mens Region Hovedstadens forberedelse af ibrugtagningen af Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital var UTILFREDSTILLENDE
- selv om der i maj 2016 fortsat var problemer med at anvende systemet til at registrere patientbehandlingen og til at overvåge maksimale ventetider på regionens hospitaler.  

 

Fortsat nedgang i aktiviteter

Undersøgelsen viser bl.a., at Region Hovedstadens forventninger til nedgangen i hospitalernes aktivitet, og gevinsterne vedrørende mere effektive arbejdsgange var baseret på et UTILSTRÆKKELIG grundlag uden hensyntagen til at påvirkning af medarbejdernes produktivitet og hospitalernes aktivitet.

Disse forhold blev påpeget i en konsulentanalyse allerede ca. 1 år før i ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.

Forlænget nedgang i aktivitet

Ca. 1½ år efter ibrugtagningen, vurder Region Hovedstaden, at der fortsat er nedgang i aktiviteten på flere af regionens hospitaler.
Den forventede nedgang konkluderes derfor at have varet væsentlig længere en den nedgang i hospitalernes aktivitet på 3 uger, som regionen forventede.

 

Ingen økonomiske gevinster

Regionen har derfor heller ikke kunnet realisere de økonomiske gevinster og generelle gevinstrealisering 2 år efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.

 

Mangelfuld uddannelse i og test af systemet

Region Hovedstadens test- og uddannelsesindsats blev presset sammen op til den første ibrugtagning af Sundhedsplatformen, især fordi systemet ikke var færdigt.
De forskelige tests blev forsinket, udført parallelt og i utilstrækkelig kvalitet, som betød, at Sundhedsplatformen blev taget i brug med en række fejl og mangler, der har gjort det vanskeligt at registrere aktiviteten på hospitalerne.

Region Hovedstaden undlod desuden også at gennemføre særskilte brugertests, der kunne afdække, om medarbejderne var i stand til at anvende Sundhedsplatformen til registrering af aktivitet, selv om registrering af aktivitet skulle udføres af nye faggrupper, med nye arbejdsgange og i et nyt system.
Uddannelsen af medarbejderne blev gennemført i et ufærdigt system.
Det betød, at der var forskel på det system, de blev uddannet i, og det endelige system, som blev taget i brug.

 

Fakta:

Region Hovedstaden og Region Sjællands investering på ca. 2,8 mia. kr. i Sundhedsplatformen er den hidtil største it-investering i det danske sundhedsvæsen.
Formålet med Sundhedsplatformen er at højne kvaliteten i patientbehandlingen og at effektivisere arbejdsgangene på hospitalerne ved at udskifte en række gamle it-systemer med ét samlet it-system.

 

Kilde: Rigsrevisionens beretning om Sundhedsplatformen

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed