Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Socialstyrelsen udbetaler ikke længere satsmidler

Af: Pia Brændstrup - 15. oktober 2018 10:49 526

Socialstyrelsen udbetaler ikke længere satsmidler

I denne uge har der været meget debat om en svindelsag med satspuljemidlerne, hvor en embedsmand har overført penge til sig selv - fra den pulje penge, der er afsat til de svageste i Danmark.


Man kan jo godt undre sig over at svindlen ikke er blevet opdaget før - især, når det er så store beløb, det drejer sig om, men det har styrelsen så også taget fat på.
Der udbetales nemlig ikke længere satspuljemidler fra Socialstyrelsen, mens man undersøger sagen.

 

Hvad er satspuljemidler?

Satspuljen er en portion penge, som Folketinget afsætter på Finansloven hvert år til initiativer inden for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.
Alle kan i princippet søge penge fra satspuljen, så der løbende kan sættes nye initiativer i gang på de udvalgte områder. Som udgangspunktet går pengene til udviklingsprojekter, som efter højst fire år skal forankres i kommuner, regioner eller organisationer, som kan drive dem videre, hvis ønsket og behovet er der.
Desuden bliver alle, der modtager penge, automatisk underlagt kontrol for, hvad penge skal bruges til.

 

Formålet med satspuljemidlerne

Formålet med satspuljen er at motivere initiativer, der har til formål at forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper samt for mennesker på overførselsindkomst Derfor kan initiativerne komme fra både kommuner, foreninger og private aktører.

I 2018 udgør de samlede bevillinger fra satspuljen knap 15,6 mia. kr. fordelt på ca. 650 projekter.
Heraf udgør de satspuljemidler, der er afsat til nye initiativer i 2018 omkring 770 mio. kr., og samlet over 3 mia. kr. i perioden 2018-2021.

 

Satspuljen for 2018 er fordelt indenfor i alt 7 temaer:

- Tema 1: Flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse

- Tema 2: Støtte og forebyggelse til udsatte borgere

- Tema 3: Familien i fokus

- Tema 4: Værdighed og omsorg for de svageste ældre

- Tema 5: Styrket indsats i psykiatrien og for kronikere

- Tema 6: Et stærkt civilsamfund

- Tema 7: En beskæftigelsesrettet integrationsindsats

Læs mere her:

 

Kilde: TV2 / Regeringen.dk

 

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed