Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Rehabilitering genfinder selvstændighed

Af: Redaktionen - 8. marts 2018 11:31 336

Rehabilitering genfinder selvstændighed

Når vi kommer op i årerne, så kan vi desværre mærke, at det knager mere i leddene, det er sværere at stå ud af sengen og kroppen skal lige i gang. Med andre ord taber vi mere funktionsevne år efter år. Men for at forbedre denne tilstand, kan man gennemgå et rehabiliteringsforløb.

 

Det kan godt være, at du har været B-menneske det meste af dit liv, men det kan faktisk godt være endnu sværere at få kroppen med ud af sengen, når du bliver ældre. Også selvom du kan have svært ved at tro på det. Men heldigvis så er der råd for, at du kan genvinde den tabte funktionsevne på ældreområdet. Det kan du med et rehabiliteringsforløb.

 

Botilbud Solskrænten tilbyder bl.a. sådan et rehabiliteringsforløb. Der kan også være mange andre årsager til, at rehabilitering, vil kunne være gavnligt for dig. Måske har du fået en hjerneskade, som du skal komme dig over. Eller måske har du en sindslidelse eller en psykisk sygdom. I sådanne tilfælde kan man både få botilbud for senhjerneskadede, for sindslidende eller psykisk syge.

 

Lovpligtigt for kommuner

I 2013 blev det lovpligtigt for kommuner at varetage rehabilitering. Dette fordi man har opdaget vigtigheden og de positive virkninger, som rehabilitering kan give. Men det har taget noget tid at implementere det og få evalueret, om rehabiliteringen fungerer optimalt. Stedet Botilbud Solskrænten er underlagt SocialtilsynMidt, hvormed de tilbyder rehabilitering.

 

Som nævnt er der forskellige grunde til, at borgerne bliver sendt til et rehabiliteringsforløb. En undersøgelse viser, at de fleste kommer i rehabilitering i forlængelse af en indlæggelse på sygehuset. Men ellers er der også mange, der påbegynder et forløb, fordi de har haft et midlertidigt ophold eller haft træning. Det kan både være ens pårørende, chef eller andet, som opfordre en til rehabilitering.

 

Det får du ud af rehabilitering

Det er klart, at borgernes motivation for rehabilitering hænger sammen med, hvor meget de får ud af forløbet. Men undersøgelser viser også, at flere finder motivationen undervejs, når de kan se, der sker en udvikling.

 

Mange kommer i rehabilitering, fordi de er usikre på, om de kan klare sig selv. Ved at de for eksempel kommer i et træningsforløb, kan de løbende se, at de forbedrer sig og får en bedre funktionsevne til dagligdagens gøremål. Og det styrker motivationen i høj grad.

 

Der har været foretaget interviews med borgere efter et rehabiliteringsforløb, og den overordnede tendens viser, at mange er meget tilfredse med forløbet, og de har både oplevet stor forbedring i hverdagen og en større selvstændighed.

 

 

 

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed