Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Nye love i kraft træder i kraft 1. juli

Af: Pia Brændstrup - 1. juli 2019 07:56 2677

Mandag den 1/7 træder en række nye love i kraft

 

Måske kommer de også til at påvirke din hverdag.

Skab dig et overblik over dem her:

 

Airbnb er nu forpligtet til at indberette indtægter

Fra den 1. juli skal Airbnb indberette udlejning til skattemyndighederne. Fra den dato er Airbnb nemlig forpligtet til at dele de data, de får fra danske udlejere med Skattestyrelsen. Fra 2021 vil indberetningen ske automatisk.

Læs mere her

 

Tilladelser til varebiler

Førere af varebiler skal fra 1. juli have en tilladelse til varebilskørsel, når de kører med andres gods. Færdselsstyrelsen oplyser, at godkendelserne vil være klar senest mandag, så vognmændene ikke risikerer bødestraf.

Læs mere her

 

Pant på juice, saft og smoothies

Den 1. Juli udvides det danske pantsystem. Det betyder, at der lægges pant på emballagen fra flere end 400 slags juice, saft, most og smoothies. Dansk Retursystem regner med, at det betyder, at mere end 50 millioner plast- og glasflasker samt aluminiumsdåser fremover vil ende i pantautomaterne og blive genbrugt hvert år. Systemet træder først endelig i kraft fra 1. november, og mange butikker vil lave en glidende overgang, så de produkter, der er på hylderne nu, får lov til at blive solgt og drukket, før alt det, der bliver solgt, være tilføjet den nye pant.
Læs mere her

 

Ny terrorforsikring

Det kommer også en ny lov om terrorforsikring for privatpersoner og virksomheder. Ordningen vil dække både bygninger, ting, jord og køretøjer, så længe de er brandforsikret. Det er forsikringsselskaberne, der håndterer sagsbehandlingen af den nye forsikring for staten. Den  betyder, at skader som følge af terror begået med nukleare, biologiske, kemiske eller radiologiske våben, også kaldet NBCR-terror, bliver dækket af staten.
Læs mere her

 

Slut med gaver til og fra forsvarere

Forsvarsadvokaters adfærd og tilsynet med forsvarsadvokaters adfærd styrkes via en række nye initiativer. Reguleringen betyder blandt andet, at forsvarsadvokater ikke må modtage eller uddele gaver. Justitsministeren kan fremover forbyde, at indsatte i fængslerne bærer tøj og andre genstande, der reklamerer for forsvarsadvokater. Samtidig får Advokatnævnet mulighed for midlertidigt at frakende en advokat sin beskikkelse.
Læs mere her

 

Forsvarets ansatte skal i krig

Fremover vil alle, der har været ansat i Forsvaret i et år eller mere, have fremover pligt til at gøre tjeneste i krig eller krisesituationer i op til 36 måneder. Den nye forpligtelse gælder, indtil den enkelte når sin pensionsalder, dog vil nuværende ansatte efter anmodning kunne fritages for forpligtelsen.

Læs mere her

 

Ledige slipper for to regler

Det er først og fremmest to regler, som har vakt megen irritation, der forsvinder.

1. Tidligere skulle man logge ind og se efter jobopslag på Jobnet hver syvende dag ellers blev man afmeldt jobcentret og kunne ikke modtage dagpenge, før man havde tilmeldt sig igen. Det skal man ikke mere.

2. Man skal heller ikke søge job de sidste seks uger, når man i virkeligheden har fået et job, skal på barsel eller efterløn.

Læs mere her

 

Flygtninge får midlertidigt ophold

Alle opholdstilladelser til flygtninge og deres sammenførte familiemedlemmer ændres, så der udelukkende bliver givet midlertidige opholdstilladelser. Man vil dog stadig kunne få permanent opholdstilladelse, og flygtninge med opholdstilladelse ikke længere selv søge om forlængelse af opholdet.
Læs mere her

 

 

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed