Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Ny lov om tvangsbehandling af patienter med fysiske lidelser - for inhabile patienter

Af: Pia Brændstrup - 2. januar 2018 11:50 821

Ny lov om tvangsbehandling af patienter med fysiske lidelser - for inhabile patienter

Den 1. januar 2018 træder en ny lov i kraft, der skal sikre, at varigt inhabile patienter ikke bliver ladt i stikken, når de modsætter sig behandling.

Det betyder, der nu kommer en meget større sikkerhed for behandling af eksempelvis demente, udviklingshæmmede og hjerneskadede personer, som ikke selv er i stand til at vurdere konsekvenserne af ikke at blive behandlet.

 

De nye regler gør det muligt at tvinge en patient i behandling, hvis en læge eller tandlæge vurderer, at patientens sundhedstilstand bliver væsentligt forringet, hvis man undlader at behandle patienten.
Der kan være tale om alt fra en helt basal tandbehandling til operation for f.eks. hoftebrud.

 

Sidste udvej

Selvom det nu bliver muligt for læger og tandlæger at beslutte tvangsbehandling af somatiske (fysiske) lidelser, skal anvendelse af tvang ses som en sidste udvej, når det ikke kan lade sig gøre at få patienten til at tage imod en nødvendig behandling.
De alm. regler for anvendelse af tvang skal efterleves, så man altid forsøger at skabe tillid og anvende den form for tvang, der er mindst indgribende. Tvangsbehandlingen skal også altid med samtykke fra f.eks. nærmeste pårørende, eller alternativt med tilslutning fra en anden læge eller tandlæge med faglig indsigt.

 

Mulighed for at klage

Med den nye lov følger også muligheden for at klage, hvis man f.eks. som pårørende oplever, at der er blevet anvendt tvang i en situation, hvor det kunne have været undgået.
Tvangsbehandlingsnævnet er samtidig med loven oprettet til at tage sig af klagesagerne.

Den læge eller tandlæge, der har truffet beslutning om at anvende tvang har pligt til at vejlede patientens nærmeste pårørende eller værge om klagemulighederne.Lægen eller tandlægen er desuden samtidig med anvendelse af tvang forpligtet til at indberette det til Sundhedsdatastyrelsen i forbindelse med behandlingen.

Læs mere om den nye lov på siden Tvang ved somatisk behandling.

Kild: stps.dk

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed