Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

"Medicin uden skade" skal halvere medicinfejl på Sygehuse, på Plejehjem og i Hjemmeplejen

Af: Pia Brændstrup - 21. marts 2018 08:11 384

Tusindvis af fejl med medicin registreres hvert år i sundhedssektoren

Initiativet Medicin uden skade" lanceres onsdag den 21/3 2018.
Det er bl.a. Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der står bag det nye initiativ sammen med en række danske myndigheder og organisationer, som Lægemiddelstyrelsen, Danske Regioner, Danske Patienter, KL samt Dansk Sygeplejeråd, der er gået sammen for at nedbringe antallet af medicinfejl.

 

Hvert år registreres tusindvis af fejl med medicin i hele sundhedssektoren.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen, WHO, er der især høj risiko for fejl, når patienter får mange forskellige midler på samme tid, og når patienter flyttes på tværs af sektorer eller afdelinger.
De mest typiske fejl med medicin kan være, at en patient får for meget medicin, for lidt medicin, medicin på det forkerte tidspunkt eller i en uheldig kombination med en anden slags medicin.
Derudover er, for eksempel insulin, morfin og blodfortyndende midler, lægemidler, der kan være farlige i bestemte situationer.

 

Konsekvenserne går især ud over de svage patienter.

Det gælder både på sygehuse, plejehjem og i hjemmeplejen. Fejlene går ud over borgere og patienter, som kan få skader eller i værste fald dø, når der udleveres forkert medicin.
Ifølge Dansk Patientsikkerhedsdatabase blev der indberettet 15.000 utilsigtede hændelser med medicin fra regionerne i 2016 og i kommunerne blev der indberettet knap 75.455 fejl.


Målet er at halvere antallet af skader, der opstår som følge af medicin

Målet er at halvere antallet af skader, der opstår som følge af medicin, over de næste fem år, som isoleret set er de hyppigste skader i sundhedsvæsnet.
Det skal ske ved at man de næste fem år følger op på tallene hvert hele og halve år, for at følge op på, om initiativet virker. Direktør Inge Kristensen fortælle også man satser på, at især de alvorlige fejl skal nedbringes ved at høre erfaringer fra patienter, personale og eksperter.


Fakta: Patienter og borgere får skader efter medicinfejl

 

- I 2016 blev der i alt indrapporteret 90.661 tilfælde af utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinering.
- Heraf blev 75.455 tilfælde indrapporteret fra kommunerne eksempelvis fra hjemmeplejen eller plejehjem.
- 9896 tilfælde af medicinfejl blev indrapporteret fra sygehuse.
- 5108 tilfælde blev anmeldt fra andre institutioner i regionerne eksempelvis i psykiatrien.
- Samlet blev der i 2016 rapporteret cirka 189.000 såkaldt utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet inklusiv medicinfejl.

De står altså for omkring halvdelen af det samlede antal fejl.

 

I kommunerne blev der samlet indberettet 116.366 fejl.

Langt de fleste fik ingen eller milde skader. Men godt syv procent af fejlene endte med moderate skader, der krævede behandling eller indlæggelse. Én procent endte med alvorlige skader, der var permanente eller livstruende, mens 0,14 procent døde.

 

På sygehusene blev der i alt indberettet 42.797 fejl.

Også på sygehusene gælder, at langt de fleste blev kategoriseret med ingen eller milde skader. Men 17 procent fik moderate skader, mens godt fem procent var alvorlige. 0,75 procent var dødelige fejl.

 

Psykiatrien

10.572 utilsigtede hændelser blev anmeldt fra andre institutioner i regionerne eksempelvis i psykiatrien.

Her fik omkring 10 procent moderate skader, knap 3,5 procent fik alvorlige skader, mens 0,3 procent døde som følge af skaderne.

 

Kilde: Dansk Patientsikkerhedsdatabases årsberetning 2016 fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
/ritzau/

 

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed