Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Kommunernes Landsråds Ældrekonferrence 2016

Af: Pia Brændstrup - 4. oktober 2016 17:53 162

Kommunernes landsforening holder hver år Ældrekonference.

I år var det den store nyhed at Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde udsendte den nye nationale Demensplan med 3 konkrete mål og 27 nye initiativer
Ellers bar konerencen præg at at når man bliver ældre så skal anskue det man tilbyder anderledes.

Ældrebryden skal afskaffes og ældreressourcer indføres.

Konferencen strtede op med en snak om døden, om levealder og om livsvilkår.
Emnet udmærkede sig ved at at stille spørgsmål ved - Hvornår er man gammel"
I dagens Danmark er alder jo relativ og dybt sammenhængende med sygdom og livsvilkår.
Det betyder, at fremtidens ældre ikke længere vil blive betragtet som en samlet masse, men som invividuelle individer mefyldt med ressourcer, præcis som alle adre målgrupper i vores samfund.

Der er dog et stykke vej endnu, hvilket 2 helt alm. danske pensionister gjorde klart på talerstolen.

Den første taler var Tommy Thomsen, fra Frederikshavn, som havde mistet sin hustru.
Han havde stået for alt i udenfor hjemmet hele livet og derfor skulle lære alt på ny, da han intet vidste om nogen huslige ting.
Hans hustru havde været den, der stod for alt i hjemmet, computer, vasketøj, madlavning, indkøb símpelthen alt.
Han fortalte om det svære i at skulle selv - uden nogen til at hjælpe, om tiden efter husturens død og om hvordan han følte sig uden betydning overfor alle de, som var kommet i hans hjem i så lang tid.

Line Toft, fra Roskilde kommune og fortalte om betydningen af relationen mellem mennesker i hjemmeplejen.
Om hvordan Roskilde kommune havde oplevet at det betød noget, at investere på lang sigt istedet for bare lige i nuet.
F.eks. en elscooter, som kunne gøre en handikappet mand selvhjulpen eller andre lidt større investeringer, som kunne elliminere probelmatikker, som synes uundgåelige i fremtiden

Den anden pensionist, der fik ordet, var Hanne Klitgaard Larsen.
Hun havde haft polio det meste af sit liv, og sad derfor i kørestol. Hun fortalte om oplevelsen af at blive tingsliggjort at personalet, og hvordan plejen bar præg af individuel forståelse af f.eks.pasning og pleje af sår. Hvordan sårplejen blev forlænget, fordi den slet ikke hang sammen, når et utal af sygeplejersker, hver især havde deres egen mening om sårpleje. Helt uafhængigt af de retningslinjer, der var udstukket fra en specialafdeling på hospitalet. Begge pensionister var humoristiske og uden bitterhed, blot faktuelle i deres beskrivelse deres oplevelser med et lille tvist af ironi og humor.
Det var spændede indslag og de gav stof til efter tanke. Jeg tænkte i hvertfald på at det løb meget godt, men at det kunne tage noget tid at vende skuden.

Jeg glæder mig til at følge udviklingen for at se om, hvordan og hvor hurtigt tingene ændrer sig.

 

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed