Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Hvordan får man en bevilling, når man har brug for hjælp?

Af: Pia Brændstrup - 1. februar 2018 08:09 1554

Hvordan få man en bevilling, når man har brug for hjælp?

De fleste mennesker møder på et tidspunkt den udfordring, at man får brug for hjælp til noget, man ikke kan klare selv. Det kan ske i forbindelse med, at kroppen ikke længere fungerer, som den plejer, hvis man fx er kommer ud for en ulykke eller betræder et ukendt område, et karriereskift, en ændring i livssituationen eller fordi man møder noget, man aldrig har oplevet før.
Når man er passeret de 65, resulterer det sommetider i, at man selv eller ens pårørende pludselig får brug for hjemmehjælp - hjemmepleje – hjælpemidler – plejebolig eller lign.
Heunder finder du en gennemgang af, hvad man skal gøre i den situation, hvor man ønsker hjælp fra det offentlige eller via en privat aktør.

Hvordan gør man når man har brug for hjælp?

1) Start med at kontakte en visitator.
Man skal IKKE snakke med lægen.
Han har ikke noget med bevillinger af hjælp at gøre.
Find telefonnumre på alle visitatorer i Danmark i Fritvalgsguiden.dk

2) Bed visitatoren om et møde vedr. den person, der trænger til hjælp
Visitatoren er den, der vurderer den person, der har brug for hjælp, og som i sidste ende skal bevilge hjælpen.
Derfor er det en god idé med et personligt møde.

3) Bevilling
Visitatoren tager stilling til, om man kan få en bevilling.
En bevilling er den hjælp, kommunen tilbyder en, når man har brug for pleje eller praktisk hjælp.
Bevillingen til ydes i form af et pengebeløb ydet til en specifik type hjælpemiddel eller i form af de gratis ydelser, kommunen tilbyder borgerne i kommunen.

4) Faste kommunale standarder
Der er helt faste standarder for, hvad ansøgeren har ret i henhold til ens fysiske eller psykiske tilstand på det tidspunkt, man søger.
Nogle gange har det også betydning, hvor meget formue man har - MEN alle har grundlæggende ret til at få gratis hjælp til pleje og varige hjælpemidler via Serviceloven.

5) Tag stilling til hvem der skal udføre hjælpen
Når du har fået en bevilling, skal du tage stilling til, hvem der skal udføre den opgave eller levere de hjælpemidler, du har fået bevilget hjælp til.

6) Bevillingen modtages i e-boksen
Når bevillingen er modtaget i e-boksen eller med alm. post (hvis man er fritaget for elektronisk post), er man klar til at kontakte den leverandør, man gerne vil have til at udføre opgaven.

7) Når hjemmehjælpen skal udføres
Leverandøren til hjemmehjælp vælges ud den liste af fritvalgsleverandører, som kommunen har indgået aftale med.
Det kan også være en person, som man selv vælger. Hvis man selv vælger en person, skal kommunen godkende personen, fordi personen i givet fald vil blive aflønnet af kommunen for de opgaver, vedkommende udfører.

8) Når hjælpemidlet skal bestilles
a) Lån et hjælpemiddel af kommunen

Når man er bevilget et hjælpemiddel, har kommunen nogle standarder for, hvad det billigste, brugbare hjælpemiddel koster. Kommunen råder over en lang række hjælpemidler, som man få stillet til rådighed helt gratis, på lånebasis, så længe man har brug for det.
b) Køb af eget hjælpemiddel
Alternativt kan man selv bestille lige præcis det hjælpemiddel, man gerne vil have. I det tilfælde går kommunen ind og sender tilskuddet direkte til leverandøren af det hjælpemiddel, man har valgt.
Man får ALDRIG selv udbetalt et pengebeløb!

9) Man skal have sin bevilling, før man bestiller ydelsen eller produktet.
Man kan IKKE få tilskud til et hjælpemiddel eller en ydelse, hvis hjælpemidlet eller ydelsen er bestilt, FØR man har fået en bevilling!

 

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed