Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Hvad er Privat skifte?

Af: Redaktionen - 3. juli 2017 09:00 206

Du kan vælge at foretage et privat skifte, hvis det er et ønske, som deles af alle dødsboets arvinger.

Herefter skal arvingerne selv stå for at opgøre boet - dog tit i samråd med og med hjælp fra en advokat, der har erfaring med behandlingen af sådanne sager.

 

Hvilke betingelser skal være opfyldt for at kunne foretage et privat skifte?

Du kan ikke blot informere skifteretten om, at du vil foretage et privat skifte. For at få lov til ordne dødsboet på den vis, er der flere betingelser, som skal være opfyldt. Disse er:

  • Allerførst er det nødvendigt, at alle arvinger er enige om, at dødsboet skal skiftes privat. Er der blot en arving, der modsætter sig, vil et privat skifte ikke komme på tale.
  • Dødsboet skal væres solvent. Det betyder med andre ord, at dødsboets aktiver skal overstige dets passiver. Hvis boet ikke er solvent, kan der undtagelsesvis foretages privat skifte, hvis arvingerne stiller sikkerhed for gælden i boet.
  • Som boet skal være solvent, gælder det også, at mindst en af arvingerne skal være solvent og myndig. Denne skal underskrive en solvenserklæring, hvoraf det blandt andet fremgår, at vedkommende ikke er under gældssanering eller har afgivet insolvenserklæring i fogedretten det sidste år.
  • Derudover kræves det også, at mindst en af arvingerne har adresse i Danmark. Hvis alle arvinger bor i udlandet, skal der stilles sikkerhed for betaling af boafgift.
  • Slutteligt kan skifteretten nægte et privat skifte, hvis der opstår usikkerhed om, om dødsboets gæld betales, eller om alle arvinger tilgodeses på lige vilkår.

Afdøde får sidste ord

Selvom disse ovenstående betingelser er opfyldt, er det ikke sikkert, at boet kan udleveres til privat skifte. Det hænder nemlig, at afdøde har oprettet testamente, og da er det afdødes ord, som gælder. Her kan afdøde have indsat en såkaldt bobestyrerklausul, som tilkendegiver, at afdøde ønsker, at boet skal skiftes på anden vis. Det kan afdøde eksempelvis have gjort, hvis vedkommende har næret

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed