Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Folkepensionen stiger med 6.000 kr. og følger lønudviklingen

Af: Pia Brændstrup - 14. december 2018 11:36 5897

Gode nyheder til pensionisterne med finansloven 2019.

Stigningen er begrænset på den korte bane, men effekten vil vokse over tid, og effekten vil være størst for grupper med de laveste indkomster og formue, fordi de får mest i folkepension.

I 2019 vil gevinst for en enlig folkepensionist med fuld folkepension og ældrecheck være på lidt over 400 kroner før skat, men om 10 år vil gevinsten være vokset til ca. 6.000 kroner om året.
Folkepensionen bliver således reguleret på linje med lønudviklingen. Dette sikrer, at folkepensionisterne får ligeværdigt del i den økonomiske fremgang.

 

Bundfradraget ændres også

Bundfradragsgrænsen sættes op med 15.000 kroner i 2019. Det betyder, at indkomstgrænsen for, hvornår man bliver modregnet i pensionstillæg, ældrecheck og andre tillæg, der beregnes på grundlag af den personlige tillægsprocent.
Det får betydning for pensionister med udbetalinger fra mindre og mellemstore pensionsopsparinger m.v.

Der sker ikke nogen ændringer for pensionister med supplerende indkomster på over 356.000 kroner, som fortsat kun vil modtage folkepensionens grundbeløb.

 

Folkepensionister kan arbejde mere

Grænsen for, hvornår arbejdsindkomst indgår i beregningen af pensionstillægget, ældrecheck og andre tillæg forhøjes. Det betyder at det op til 60.000 kroner (efter AM-bidrag), man i 2018 kan tjene før det får betydning for pensionstillæg/ældrecheck forhøjes til 100.000 kroner fra 2019.

Man har desuden besluttet at give en skattefri præmie på 30.000 kroner til alle, der fortsætter med at arbejde mindst 30 timer om ugen i gennemsnit over året i det første år efter, at de har nået folkepensionsalderen.

 

Ægtefælles indkomst får mindre betydning

Fradraget for ægtefælle/samlevers indkomst på halvdelen af indkomsten øges til 307.300 kroner om året, således at der kun sker en delvis modregning af ægtefællens indkomst, når ægtefællen ikke modtager social pension.

 

Pensionsopsparing til dem, der ingen har

Man vil fortsat tilbageholde 0,3 % af lønreguleringen, som vil blive indsat på en obligatorisk pensionsopsparing.

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed