Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Fritagelse for digital post er nu blevet gjort permanent.

Af: Pia Brændstrup - 17. oktober 2017 15:20 363

Fritagelse for digital post er nu blevet gjort permanent.

 

Det offentlige har sendt digital post siden 1. november 2014 til alle borgere over 15 år med CPR-nummer.
Og alle, der ikke kunne finde ud af , hvordan man tilgik Digital post, havde mulighed for at bede om fritagelse, midlertidigt eller permanent. Men fra 1. oktober 2017 er det ændret, så der kun en form for fritagelse for digital post – nemlig permanent fritagelse
.

Som udgangspunkt skal alle modtage Digital Post fra det offentlige.
Hvis man alligevel fritages, fordi man ikke er i stand til at benytte den digitale postkasse, vil man fortsat kunne modtage brevpost på normal vis.

 

Fritagelse
Hvis man har svært ved den digitale verden, har man mulighed for at få hjælp til at finde ud af, hvordan man bruger den digitale postkasse. Hvis man alligevel ikke kan finde ud af det, og lever op til et af fritagelseskriterierne, har man mulighed for at blive fritaget for digital post.

 

Man skal anmode om fritagelse i den kommune, man bor i.
Såfremt man lever op til et af fritagelseskriterierne og ønsker at blive fritaget, skal man, som udgangspunkt møde op personligt hos Borgerservice og afgive sin erklæring.
Hvis en person ikke selv kan afgive erklæring, er det muligt, at en anden person, fx en pårørende eller plejepersonale, kan afgive erklæringen.

 

Se mere på digitaliseringsstyrelsens egen hjemmeside

 

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed