Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Forebyggelse af legionella i vandinstallationer

Af: Pia Brændstrup - 23. november 2015 15:53 109

Legionella bakterier i drikke vandet

Stigning i antallet af lungebetændelse forårsaget af legionellabakterier i Odense her årsagen til, at Embedslægeinstitutionen i Region Syddanmark arbejder på at finde årsager til det øgede antal tilfælde
Det er oftest kronisk syge eller personer med svækket immunsystem der får lungebetændelse på grund af legionellabakterien.

Er du i tvivl om din vandinstallation fungerer tilstrækkeligt godt, anbefaler Embedslægeinstitutionen Syddanmark, at rekvirere en gennemgang af vandinstallationen ved en VVS-montør, der har viden om legionella i vandsystemer.
Specielt de ældre vandvarmesystemer kan være for dårlige til at klare tilstrækkelig opvarmning. Returventiler, som ikke længere er godkendte til installation, kan også udgøre en risiko i forhold til vækst af legionella i vandsystemet.

Varme og cirkulation

Hvis du har en stor varmtvandsbeholder, men ikke har noget stort vandforbrug kan dette også udgøre en risiko, fordi der i et sådant tilfælde vil være for lidt gennemløb i systemet.
Det varme vandhanevand skal kunne blive over 50 grader varmt for at slå legionellabakterierne ihjel. Dette sikres ved at skrue tilstrækkeligt op for den velfungerende vandvarmer. Det kolde vand skal være under 20 grader for at legionellabakterier ikke kan formere sig.
Brusehoveder bør ikke hænge oppe fordi der vil være stillestående vand i systemet, som kan give grobund for legionellabakterier. Lad brusehovedet ligge i bunden af brusekabinen, og skold bruseslange og -hoved igennem med det varmeste vand inden badning. Skift eventuelt brusehovedet og slangen ud med jævne mellemrum.

Smitte

Legionella lever i ferskvand, og formerer sig i lunkent vand.
Smitte foregår hyppigst ved indånding af små vandpartikler, de såkaldte aerosoler, der er forurenet med legionellapartikler. Legionella smitter ikke ved at vand drikkes, med mindre man fejlsynker og får vandet i luftvejene.

Læs mere om forebyggelse af legionella:
Sådan minimerer du problemer med Legionella (pdf)

Kilde ST.

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed