Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Finansloven også indflydelse på pensionisterne.

Af: Pia Brændstrup - 22. november 2016 11:45 146

Som altid får Finansloven indflydelse på pensionisterne.

I sidste uge fik Danmark ny finanslov for 2017, dvs. at Danmarks husholdningsregnskab for 2017 er på plads.
Der er nye inititativer på vej, og så er der opfølgning på andre, der allerede har været i gang i et stykke tid

Finansloven for 2017 lover bedre vilkår for ældre og syge:

- Kræftbehandlingen skal øge overlevelsen blandt kræftpatienter
- Kræftpatienter skal sikres hurtige, sammenhængende og trygge forløb med plads til egne ønsker.

- Fortsættelse af arbejdet med udviklingen af personlig medicin.

- Genindførelse af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen.

- Styrkelse af forældres rettigheder, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet.

- Udvikling og opdatering af nationale kliniske retningslinjer.

- Fokus på patientovergang mellem sygehus og hjemkommune

- Øget indsats for genoptræning af hjerneskadede

- Bedre ældremad tættere på borgeren med fokus på øget madkvalitet i borgerens eget hjem og på plejehjem

- Øget selvbestemmelse for plejehjemsbeboere i form af et klippekort til ekstra hjælp.

- Reglerne for kørekort til ældre ændres, og aldersgrænsen for kørekorts gyldighed forhøjes.

 

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed