Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Færre udviklingshæmmede får Fleksjob, kontanthjælp eller førtidspension?

Af: Redaktionen - 6. februar 2018 11:47 532

Færre udviklingshæmmede får fleksjob, kontanthjælp eller førtidspension?

 

Det er udviklingshæmmede egentlig berettigede til  

Ifølge tal fra Ankestyrelse tilkendes udviklingshæmmede ofte kontanthjælpslignende ydelser, selvom loven egentlig giver dem ret til førtidspension. Mange benytter derfor et bosted eller opholdssted for udviklingshæmmede, da disse giver mulighed for både omsorg, arbejde og bolig, og dette kan være at fortrække, når der ikke bliver tilkendt førtidspension.

 

Loven giver ret til pension

I 2012 trådte en ny aftale om en reform, som skulle holde yngre mennesker under 40 år ude af et forløb med førtidspension og i stedet tilbyde et ressourceforløb. Mange kommuner har fulgt reformen nøje, men sager om udviklingshæmmede er ofte så åbenlyse, at de overskygger reformen. På grund af et stigende antal sager hvor udviklingshæmmede ikke er blevet tilkendt den nødvendige førtidspension, er det derfor nu proceduren i alle kommuner, at unge udviklingshæmmede skal have en mulighed for at få førtidspension. På den måde giver loven ret til en vurdering af hver enkelt udviklingshæmmedes sag, og selvom færre og færre i dag får førtidspension, har mange af dem faktisk mulighed for det.

 

Arbejdsprøvning med pædagog og hjælper

Mange unge udviklingshæmmede, som har fået nej til førtidspension, sendes af kommunen i et kontanthjælpsforløb, hvor de tilbydes et fleksjob. Dette leder til problemer, da de udviklingshæmmede som regel ikke magter et job – de har brug for pædagoger eller hjælpere hele tiden, og mange er på et mentalt stadie, som er langt lavere end deres alder. Flere udviklingshæmmede ender derfor i en situation, hvor de bliver tilkendt en lav kontanthjælpsydelse, som de ikke har mulighed for at supplere med et fleksjob, og dette nedsætter i mange tilfælde deres livskvalitet.

 

Alternative løsninger rykker frem

For at imødekomme de unge udviklingshæmmede, som ikke er tilkendt førtidspension, tilbyder forskellige botilbud for voksne og for udviklingshæmmede mulighed for arbejde og støtte. Landsbyfællesskabet Ølsted på Fyn er et eksempel på et opholdssted for udviklingshæmmede, som tilbyder muligheden for at gå i skole, arbejde på forskellige værksteder, bo og samtidig blive taget hånd om. Sammen med forældrene til de udviklingshæmmede skabes en øget livskvalitet, som i sidste ende betyder, at flere finder sig til rette – hvad enten de modtager kontanthjælp eller førtidspension.

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed