Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Færre får end ventet førtidspension efter reformen af førtidspensionen

Af: Pia Brændstrup - 20. marts 2018 14:58 330

Færre får end ventet førtidspension efter reformen af førtidspensionen

Der er væsentligt færre på førtidspension i dag, end politikerne havde regnet med, da de blev enige om at reformere førtidspensionsreglerne i 2012.

 

Førtidspensionsreform
Reformen af førtidspension fra 2012 blev vedtaget for at flest muligt ville komme i arbejde og dermed forsørge sig selv. I stedet ser det ud som om, at bestræbelserne på at fastholde folk på arbejdsmarkedet har fået politikerne til at sende reelt syge mennesker i endeløse arbejdsprøvninger
.

 

I 2016 var der 24.200 færre førtidspensionister end forudsat i den politiske aftale.

Det viser tal som Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort, og det betyder at kommunerne har fortolket reglerne for stramt Beskæftigelsesministeriet fortæller, at der derfor er indgået aftale om at præcisere reglerne for førtidspension og ressourceforløb.

Aftalen er indgået af Regeringen, Socialdemokratiet, De Radikale og SF, fordi de stramme fortolkninger af reglerne har betydet, at borgere har været sendt i ressourceforløb på trods af, at de pågældende kunne have fået førtidspension.

 

Det har betydet, at der er mennesker, der er blevet sendt i ressourceforløb, som de slet ikke burde være i.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) udtrykker i en pressemeddelelse, at der selvfølgelig rettes op på den praksis med det samme, og at der også vil komme et lovforslag i marts 2018.

Den kommende lovændring udvider ikke retten til førtidspension.
I stedet forventes det, at der vil ske en praksisændring i de kommuner, som har fortolket reglerne meget stramt, så de borgere, som vil få en førtidspension, får den på et tidligere tidspunkt.

 

Ressourceforløb

Ressourceforløb er betegnelsen for, at det offentlige forsøger at hjælpe en borger til at komme i arbejde eller i hvert fald få udviklet sin arbejdsevne, men borgere over 40 år er længere tid i ressourceforløb, end politikerne havde regnet med. Det kan for eksempel være gennem misbrugsbehandling eller støtte til at komme ud blandt andre, hvis man eksempelvis lider af social angst.

Ifølge evalueringen er det langt fra alle borgere, der er tilfredse med hjælpen.
Det er især borgere over 40 år, der i mindre grad end ventet får førtidspension. Antallet af borgere over 40 år, der får førtidspension, er kun på en tredjedel af det, politikerne havde regnet med. 45 % af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med deres ressourceforløb, men blandt borgere over 40 år er det kun 37 %, der er tilfredse eller meget tilfredse.

Mens man er i et ressourceforløb, modtager man en ydelse, der er på niveau med kontanthjælpen

 

Kild: Ritzau - Beskæftigelsesministeret

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed