Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Det er mere værdigt at aflive folk end tilbyde dem hjemmepleje.

Af: Pia Brændstrup - 15. august 2016 11:45 194

Hvorfor tager man ikke bare livet af folk med det samme?

Hvorfor bruge penge på god og dygtig sygehus behandling - når hjemmeplejen gør, hvad de kan for at tage livet af folk.

Jeg er vred - rigtig vred.
Jeg har brugt hele mit voksne liv på at gøre livet bedre for pensionister i Danmark.
Både som ansat i den kommunale hjemmepleje, i min egen private hjemmepleje, a-plejen.dk, min initiativ til www.pensionist.dk, en informationshjemmeside, www.fritvalgsguiden.dk, Danmarks eneste søgemaskine, hvor man samlet kan søge og finde hjemmehjælp, bevilling mm. i hele Danmark, et og samme sted på nettet, www.pensionistkortet.dk et fordelskort for pensionister 65+, og www.pensionistdating.dk, billig datingside, hvor pensionister for bare 25 kr. om måneden kan finde kærlighed og sociale relationer på nettet, og nu også som pårørende.

 

Jeg tror ikke, det er de varme hænder eller intentionen, der er noget galt med,

Alle man taler med, siger enten: "Det er den måde, reglerne er lavet på, eller at det er nogen andres skyld"
Efter min mening er det ledelsen, politikken , systemet - den måde, vi har organiseret det på, der simpelthen er for dårligt.
Denne ene hånd ved ikke, hvad den anden laver - og ingen tager fuldgyldigt ansvar.

Hvorfor skal vi blive ved med at poste penge i et system, der er så hovedrystende dårligt, at det næsten tager livet af folk.

Det koster x antal kroner - til hvad nytte??

Det forløb, jeg har beskrevet nedenfor, har resulteret i at:

 • min mor blevet opereret for en ny hofte og 2 diskusprolaps - Hun har nu så ondt i ryggen igen, fordi hun skal tage min far ind og ud af sengen og yde hjemmehjælp hele tiden
 • Min far har fået et topkateter indopereret ambulant, været indlagt 2 gange, herunder 4 dage på intensiv afdeling, været på genoptræning i 10 dag

Min far har totalt mistet sin værdighed, sit livsmod og sit mod på at stå ud af sengen og kæmpe for det liv, han har så kært.
Efter min mening er det sket pga. en inkompetent offentligt tilbud om hjemmepleje tilbud, og det er mig ubegribeligt, hvorfor vi bliver ved med at acceptere, at det er sådan.

Min far lider af en meget aggressiv form for Parkinsons syge.
Indtil for 2 år siden var han en sportstrænet, hjælpsom, proper mand, som aldrig har ligget nogen til last, betalt enhver sit samtidig med, at han aldrig har krævet noget.
Han er en kærlig og omsorgsfuld mand, der har brugt sit liv på at arbejde og forsørge sin familie, min mor med deltidsarbejde, mine 2 søstre og jeg.
Min yngste søster er uddannet SoSu-assistent og jeg er sygeplejerske, så vi har arbejdet med systemet det meste af vores voksne liv.

De sidste 3 måneder har vores forældres liv har set således ud.

 • Min far blev indlagt pga. gentagne fald i hjemmet og blærebetændelse
 • Genoptræningsforløb på Vikærgården – med genoptræning men uden plan for plejen
 • Under opholdet på Vikærgården modtog afføringsfyldt vasketøj 3 gange, som havde ligget i en plasticpose i en hel dag - UDEN - at personalet havde skyllet det op
 • Min far fik besked på, at han ikke måtte bruge kaldet, selvom han ikke har fået tilbud hjælp til at børste tænder, få medicin eller nattøj på
 • Personalet bestilte automatisk medicin og fik leveret medicin fra apoteket, pris 865 kr. uden tilladelse - Han havde al medicinen derhjemme
 • Udskrivelsen foregik ved, at min forældre sad på en bænk i regnvejr udenfor Vikærgården, da jeg kom for at hente dem.
 • Den private hjemmeplejen, min forældre havde valgt til at udføre plejen, gik konkurs
 • Den kommunale hjemmepleje tog automatisk over - min far havde 47 forskellige hjælpere på en uge
 • Han blev udskrevet med urinvejskateter - uden bleer og kateterposer, da han ikke var udredt for et permanet handikap – resultat - masser uheld med både urin og afføring i sengen
 • Skrift til kommunale godkendt privat hjemmepleje
 • Det private hjemmeplejefirma sendte ligeledes mange forskellige, bl.a. pga. sommerferien, og det var ikke muligt at få at i dem i aften og nattevagt
 • Min far fik indopereret et topkateter, for at give ham mulighed for at selv at kunne gå på wc – stadig uden bevilling til poser og bleer.
 • Efter operationen tissede han begge veje, da kateteret lige skule have tid til at virke - uheld og blod i sengen og min mor var utryg, fordi hun ikke kunne få fat i hjælp.
 • Min mor skulle opereres for en diskusprolaps i uge 28, mere hjemmepleje blev bevilget, da de skulle nu passe min far, mens min mor blev opereret, og vi alle var på sommerferie.
 • Min mor kom nyopereret hjemme igen – og hun kunne ikke ringe ikke ringe den private hjemmepleje op.
 • Den kommunale hjemmepleje bruger brandstationen, som døgnvagt, det gør de private firmaer ikke. Da hun ikke kunne komme igennem til den private hjemmepleje på telefonen, begyndte hun igen at tage min far op og lægge ham i seng - 1 uge efter sin egen rygoperation,
 • Min or ringede til sygeplejerske og døgnplejen, som alle sagde at det ikke var deres problem, da mine forældre havde valgt en privat hjemmepleje
 • Hun gav besked, om, at hun ønskede at overgå til den kommunale hjemmepleje igen, fordi hun ikke kunne få fat i nogen til at hjælpe hende.
 • Umiddelbar efter blev min far indlagt igen med en urinvejsinfektion, pga. dårlig kateterpleje, Han havde stadig ingen bevilling på poser og bleer, da sygeplejersken holdt ferie.
 • På hospitalet blev blærebetændelsen til en blodforgiftning, og min far var lige ved at dø.
 • Udskrivelse samtale efter 7 dage og vi var alle enige om, at denne gang skulle det fungere.
 • Borgerkonsulenten (visitatoren, der bevilger hjælp) blev adviseret, og alt blev planlagt til mindste detalje, så min far kom hjem torsdag, for at forhidre at det gik galt med weekendbemanding.
 • Min far skulle nu have hjælp 7 gange i døgnet.
 • De nye hjælpemidler ankom som aftalt og min far kom hjem kl. 14.30.
  Både min mor og far var lykkelige. Min far havde det godt og glædede sig over at være kommet hjem.
 • ca. kl. 15.00 blev min mor ringet op af en dame, der sagde, at det alligevel ikke var den kommunale hjemmepleje, der skulle hjælpe min far, De ville først komme dagens efter, da det ved udskrivelsen stadig den private hjemmepleje, der skulle stå for plejen.
 • Der kom bare ikke nogen og hjalp dem.
 • Kl. 18.30 ringede min mor grædende og fortalte at der stadig ikke var kommet nogen
 • Hun havde ringet til den private hjemmepleje, til døgnplejen, til sygeplejerske, og ingen af dem havde ringet tilbage eller var kommet for at hjælpe
 • Min far havde hverken fået mad, medicin, været på wc eller kommet i seng
 • Jeg tog hjem til dem med det samme for at dosere medicin, hjælpe ham på toilettet og sørge for, at han fik mad og blev vasket.
 • Kl. 20.30 kom der en hjemmehjælper fra den private hjemmepleje. Hun vidste slet ikke, at min far var kommet hjem, hun ville bare lige tjekke, hvordan det gik.
 • Vi aftalte besøg aften og nat, og det gik fint.
 • kl. 20.45 ringede der en sygeplejerske. Jeg fortalte om forløbet og sagde, der nu var tjek på det hele, men hun skulle give besked til den kommunale hjemmepleje, om at de skulle komme og give min far medicin næste morgen, da hans medicin jo skulle gives på faste tidspunkter pga. hans Parkinson.
 • kl. 10.30, fredag kom den kommunale hjemmepleje første gang og ikke mere.
 • kl. 14.50 ringede min mor ringer igen grædende i telefonen. Hun havde haft min far på wc flere gange, og min far havde nu også blod i bleen
 • kl. 14.55 fik jeg fat i den kommunale hjemmeplejekoordinator, som ikke kunne forstå, hvordan det kunne være, men han ville sende en ud
 • kl. 15.45 kom dagens 2. besøg .
 • Både min mor og far var nu så trætte, at de næsten ikke kan hænge sammen, men ved fælles hjælp kom vi gennem weekenden uden større problemer.

Fakta:
Serviceloven §112
I følge §112 Borgere med progredierende (fremadskridende) lidelser
Ved progredierende sygdomme som fx leddegigt, Parkinson Plus-sygdommene, muskelsvind, dissemineret sklerose, ALS (amyotrofisk lateral sklerose) og Spielmeyer-Vogt vil der ofte være behov for en række hjælpeforanstaltninger.
Det er i den forbindelse vigtigt, at der ikke alene ses på det aktuelle behov, men også tages hensyn til den forventede fremtidige udvikling.

Serviceloven
§ 1. Formålet med denne lov er
1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og
3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.
Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.
Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175036

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed