Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Det er hårdt at være pårørende til en dement!

Af: Pia Brændstrup - 12. marts 2018 09:00 663

Det er hårdt at være pårørende til en dement!

En ny undersøgelse understeger, hvad alle pårørende ved - at det er hårdt at være pårørende til en dement!
Alzheimerforeningens nye undersøgelse viser, hvordan en demens sygdom påvirker de pårørendes liv.

 

Det fremgår af undersøgelsen, at tre ud af fire pårørende oplever, at rollen, som pårørende til en demenspatient, har påvirket deres helbred negativt.

 

Mere end halvdelen har problemer med søvn, og næsten en tredjedel lider af angst eller depression.
Fire ud af ti oplyser også, at funktionen som pårørende til en demenspatient har indflydelse på deres arbejdsliv.

 

Mere end halvdelen af de pårørende - er voksne børn
som er tilknyttet arbejdsmarkedet!

 

Min far var bosiddende i Jylland.

Besøg hver uge i ca. 6 år:
- Ledsagelse til Ambulatorium i Skejby - øjenlæge, tandlæge, læge m.m. - varetage økonomi mm. – indkøb - møder m. hjemmeplejen, visitator og mange flere
- Observere og reagere på de svækkelser, der kontinuerligt progredierede og greb ind i min fars hverdagsliv

Et eksempel:
Hjemmeplejen bad mig købe nye bukser, da de bukser, han havde, var blevet for store. Det viste sig bl.a. pga. indlæggelse at min far havde tabt 12 kg over ca. 5 mdr., hvilket hjemmeplejen ikke havde registreret og ikke reageret på.

Kvinde 55‐59 år - Barn af demenspatient over 65 år - Januar 2018
Citatet fra kommentarfeltet i en spørgeskemaundersøgelse, Alzheimerforeningen gennemførte blandt 1.745 pårørende til demenspatienter i Danmark.

 

De pårørende rammes på både følelser, privatliv og arbejdsliv.

Det er påfaldende, at de ressourcepersoner, man har som dement, som udelukkende kæmper for deres kære med kærlighed, skal udsættes for en helt umenneskelig, krævende og belastende rolle som pårørende.

De pårørende, der påtager sig de mange opgaver, som demensen indebærer, skal have mulighed for klareopgaven på en ordentlig og værdi måde.
Det er jo ikke meningen, at de pårørende skal være patienter - hverken samtidig eller bagefter, men undersøgelsen viser, at de pårørende bliver syge og rammes på både privatliv og arbejdsliv.

 

Jeg vil så gerne være der for min mor

Flere end 80.000 danskere har en demenssygdom, og godt 400.000 danskere er pårørende til en person med demens.

Demenssygdomme er blandt de dyreste og mest krævende sundhedsudfordringer for samfundet, og i den forbindelse er de pårørende en uvurderlig ressource.

 

Men rollen som pårørende er hård, og Alzheimerforeningens undersøgelse viser også at mange pårørende rammes af både søvnproblemer, stress, angst og fysiske symptomer som muskelspændinger.

 

Kontakten med de kommunale tilbud, både hjemmepleje, plejehjem, specialister og de praktiserende læger - både besøg og møder ligger i arbejdstiden. Det er med til at presse de pårørende yderligere, fordi de går på arbejde.
Det gælder også, selvom der er en jævnaldrende ægtefælle til den demente, fordi de voksne børn ofte skal med til samtalerne alligevel.

 

"I perioder var jeg fuldstændig udbrændt og græd meget.

 Jeg så ikke mine venner, jeg fik ikke dyrket motion.
Alt handlede om at passe besøg hos min mor - at tage hende til lægen, købe ind for hende - være der for hende. Det var hårdt psykisk,”
Kvinde, der er datter til en mor med demens som en kommentar i undersøgelsen .

 

Læs hele undersøgelsen her

 

 

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed