Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Der kan være fejl i dine medicindoseringer pga. Sundhedsplatformen!

Af: Pia Brændstrup - 26. oktober 2018 15:55 1442

Der kan være fejl på dine medicindoseringer pga. Sundhedsplatformen!

Fejlen består i, at der er en forkert label på medicinen, når den afhentes på apoteket.
Når en recept fornys, så indeholder den påklistrede label på medicinemballagen ikke den nye/ændrede medicindosering.
For patienten betyder det, at der kan stå en forkert dosering på pakken, når medicinen udleveres fra apoteket.

 

Risiko for forkert dosering

Problemet består i, at der selvfølgelig er risiko for, at patienter følger anvisningen på lægemidlet og ikke anvisninger fra hospitalet og den udleverede medicinliste.
Det kan være problematisk - både fordi mange patienter i praktisk ofte har flere medicinpakninger i hjemmet med en forskellige labels fra apoteket, og fordi der sker mange ændringer i doseringen, fx hos egen praktiserende læge uden, at der udstedes ny recept.

 

Fejlen meldt ud den 25. oktober 2018

Region Sjælland og Region Hovedstaden meddelte den 25. oktober, at der er konstateret en fejl i Sundhedsplatformen, når en recept med allerede ordineret medicin skal fornys via Sundhedsplatformen. Selvom fejlen først blevet opdaget nu, har den eksisteret siden introduktionen af Sundhedsplatformen i maj 2016.

 

3.829 berørte ordinationer gennem de sidste 6 måneder.

Undersøgelserne viser allerede, at der er identificeret 3.829 berørte ordinationer gennem de sidste 6 måneder.
For at sikre patientsikkerheden har Regionerne derfor besluttet, at de forskellige kliniske afdelinger skal gennemgå patientlister med ordinationer/recepter, som er berørt af problemet. Der er også nedsat et Akut Patient Sikkerhedsteam som skal hjælpe hospitalerne med opfølgningsopgaven, og det er allerede har vurderet, at det kan blive nødvendigt at samle op på fejlbehæftede recepter helt op til et år bagud af sikkerhedsmæssige årsager.

 

55 % af ordinationerne er i risiko eller høj risiko for patienterne.

55 % af ordinationerne vurderes allerede nu til at have risiko eller høj risiko for patienterne.

Regionenerne har derfor sendt patientlister til hospitalerne i begge regioner, så Akutteamet kan konstatere, om patienten har fulgt lægen medicinændringer eller om patienten har fulgt instruktionerne på label fra apoteket.

Det er endnu ikke fastslået, hvor mange penge Sundhedsplatformens fejl kommer til at koste Region Sjællands og Region Hovedstadens borgere i denne omgang.

 

Erstatning

Patienten, der har lidt skade som følge af fejlen, skal dette indberettes som en utilsigtet hændelse, og de ramte patienter hjælpes med at søge erstatning.

 

Læs hele pressemeddelelsen fra Region Hovedstaden her

 

Kilde: Region Hovedstaden

 

 

 

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed