Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Den første sag om robotstøvsugere

Af: Pia Brændstrup - 30. januar 2013 02:00 113

I de kommende år kommer velfærdsteknologi til at betyde mere og mere i alle samfundslag og for alle aldersklasser.

Den digitale verden

Vi møder krav om, at alt skal foregå digitalt, når vi henvender os til kommunen eller staten og vores indbyrdes dialog foregår på Skype, Facebook, mail og via SMS. Det betyder, at vi skal til at stille krav og forholde os kritisk til teknologien generelt, velfærdsteknologien specifikt og til lovgivningen, så det er os, der styrer teknologien og ikke omvendt.
Vi skal også tage stilling til, hvad vi mener at kommunerne skal yde hjælp til, og hvad der er rimeligt, at vi selv betaler.

Da jeg selv arbejdede som sygeplejerske i hjemmeplejen, fortalte vi hjemmehjælpsmodtagerne, at de måtte anskaffe sig en ny støvsuger, hvis den gamle støvsuger ikke sugede godt nok, hvis støvsugerrøret ikke var flexibelt eller hvis ledningen ikke kunne rulles op automatisk. I virkeligheden er forskellen ikke så stor. Robotstøsugeren repræsenterer bare et nyt produkt.

Hjemmehjælp i fremtiden

Måske skal vi i stedet snakke om, hvordan hjemmehjælpen i fremtiden skal være. Måske skal hjælperen i stedet komme i hjemmet for at sørge for, at stolene står, så støvsugeren selv kan støvsuge i stedet for at udføre støvsugningen aktivt.
Personligt tror jeg faktisk ikke, jeg kender nogle rengøringsopgaver, der er hårdere for kroppen end støvsugning. Derfor hilser jeg robotterne velkommen, uanset om jeg skal betale for den selv eller ej.
Jeg synes, diskussionen er mere hensigtsmsæssig, når man taler om, hvilken kvalitet hjemmehjælpen skal have i stedet for at holde fast i, at reglerne skal bestå, som de altid har gjort. Jeg hilser robotterne velkommen, når de er med til at gøre mig mere selvstændig og giver mig mere frihed til at bestemme over min egen tid - i mit eget liv.

Jeg har i mit arbejde i hjemmeplejen mødt masser af mennesker, der har brugt oceaner af tid på at vente på, at sygeplejersken eller hjemmehjælpen kom. Hjemmeplejen er og vil sikkert altid være præget af, at der sker akutte ting eller af, at der finder aflysninger sted pga. sygdom. Det er jo en branche, der er påvirket og udført af mennesker.
Derfor hilser jeg diskussionen velkommen. Lad os være med til at præge diskussionen.

Sag i hjemmehjælpskommissionen

Direktør i ÆldreSagen Bjarne Hastrup har rejst en sag i hjemmehjælpskommissionen, der tager sit udgangspunkt i, at lovgivningen spænder ben for Kolding Kommune, der gerne vil hjælpe ældre, som har anskaffet sig en robotstøvsuger.
Bjarne Hastrup giver udtryk for, at det helt grotesk, at lovgivningen spænder ben for en kommune, der vil give mere omsorg og pleje. Ældresagen mener, at robotteknologien kun bør anvendes, hvis den ældre selv ønsker det, og man må ikke kræve, at den ældre selv skal betale.
Det er anden vinkel på sagen.
Jeg tror bare, at den diskussion tager udgagnspunkt i, at ÆldreSagen forsøger at få kommunerne til ikke at skære i hjemmehjælpen.
Det synes jeg er meget prisværdigt,

Hvad synes du om teknologi, robotstøvsugere eller nedskæringer i hjemmehjælpen?

Kilde: Nyhedsinformation

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed