Hjem > Generelle Nyheder > Generelle nyheder

Borgerforslag igangsat om "Aktiv dødshjælp"

Af: Pia Brændstrup - 9. maj 2018 12:10 1825

Borgerforslag igangsat om "Aktiv dødshjælp"

 

Den pensionerede overlæge Svend Lings sammen med en række medstiftere ønsker at stillet et nyt borgerforslag ’Aktiv dødshjælp.

Klik på videoen herover og se Svends Lings uddybe, hvad han mener:

 

Borgerforslaget er sendt til folketinget. Det er sendt som et forslag om ændring af straffeloven.

Svends Lings begrundelse for forslaget skyldes, at han og de andre medstiftere synes, at mange mennesker lider med uhelbredelige sygdomme. Lidelserne er unødige og patienternes eget valg.

”De fortjener at kunne vælge, men der er ingen, der har ret til at hjælpe dem. De kan ikke få det som de vil”. Det er ikke værdigt for et demokratisk samfund, at vi ikke på lovlig vis kan hjælpe disse mennesker,« siger Svend Lings til BT

 

Svend Lings har tidligere være aktiv i debatten med sin holdning til aktiv dødshjælp.

Blandt andet udgav han i 2014 bogen ‘Hjælp mig - aktiv dødshjælp’ og han er desuden medstifter af netværket 'Læger for aktiv Dødshjælp' - en forening, der arbejder for at lovliggøre aktiv dødshjælp.
Han har også erklæret offentligt, at han har assisteret mindst 10 personer med at begå selvmord og er i den forbindelse tiltalt for at have overtrådt straffeloven.

»Vi hjælper jo folk i det skjulte. Det gør vi af medfølelse. Vi tjener ikke penge på det. Det er heller ikke værdigt for et demokratisk samfund,« tilføjer Svends Lings til BT

 

I dag er staffen for aktiv dødshjælp op til 3 års fængsel

Hvis man i dag hjælper andre til at begå selvmord, straffes man ifølge loven med bøde eller fængsel i op til tre år.
Menneskerettighedsdomstolen i Strassburg slog i 2011 fast, at selvmord er en menneskeret og en undersøgelse fra

 

Epinion fra 2014, viste at 70 pct. af danskerne går ind for aktiv dødshjælp.
Aktiv dødshjælp er lovligt i 17 stater rundt om i verden.

Borgerforslaget om ændringen i straffe loven blev oprettet d. 3. maj og har i skrivende stund fået 782 støtter.

 

Vedtagelse af borgerforslag

Hvis et borgerforslag opnår de 50.000 nødvendige støttere, indenfor en periode på 180 dage, skal partierne i Folketinget tage stilling til, hvem der vil fremsætte forslaget som et konkret beslutningsforslag.
Forslaget bliver altså ikke automatisk fremsat i Folketinget, når det har opnået 50.000 støttere.
Ifølge grundloven er det nemlig kun ministre og medlemmer af Folketinget, der kan fremsætte forslag i Folketinget. Forventningen er, at forslagene som hovedregel vil blive fremsat i fællesskab af de partier, som støtter ordningen om borgerforslag.
Hvis borgerforslaget fremsættes i Folketinget, vil det gennemgå samme behandlingsproces som almindelige beslutningsforslag.
Kilde: Folketinget

 

Støt og/eller se borgerforslaget om ændringen af straffeloven her

 

AKTIV DØDSHJÆLP.
Et forslag om ændring af straffeloven - ID: FT-00896a

Ændringsforslaget består i en tilføjelse (Stk. 2 – Stk. 11) til Straffelovens § 240, som vil lyde:

”§ 240. Den, som medvirker til, at nogen berøver sig selv livet, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.


Stk. 2. Aktiv dødshjælp i form af assisteret selvmord er dog tilladt på følgende betingelser:

1) Der skal være tale om en myndig person som har haft fast bopæl i Danmark mindst et år.

2) Anmodningen skal være frivillig og personens eget udtrykkelige, gentagne ønske.

3) Anmodningen skal fremsættes over for en læge med dansk autorisation og skal af patienten begrundes med ubærlig lidelse, jf. Stk. 3. 3). Lidelsens sværhedsgrad kan kun endeligt afgøres af patienten selv.

4) Når aktiv dødshjælp ydes, skal det ske under overværelse af mindst en læge med dansk autorisation og mindst yderligere tre identificerede og myndige vidner.

5) Lægens og andres medvirken skal være frivillig. Aktiv dødshjælp kan aldrig pålægges nogen som en tjenstlig pligt.

6) Lægen skal forinden have rådført sig med mindst to kolleger og have nedfældet samtalereferater i en journal.

 

Du kan se/læse hele borgerforslaget forslaget og støtte forslaget her.

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed