Hjem > Generelle Nyheder

Alkoholbehandling – er ikke så slemt, som det lyder

Af: Pia Brændstrup - 13. august 2018 08:00 382

Alkoholbehandling – er ikke så slemt, som det lyder

 

Når vi når pensionsalderen stiger vores alkoholforbrug – det viser en ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen. Men der er heldigvis gode muligheder for behandling, hvis forbruget har taget overhånd. Vi sætter fokus på alkoholmisbrug hos ældre og valg af alkoholbehandling.  

 

Mange pensionister drikker mere end Sundhedsstyrelsen anbefaler. En ny undersøgelse viser, at 12 % af mænd i aldersgruppen 65-74 år, overskrider styrelsens højrisikogrænse. Det samme gælder for 7 % af kvinderne i samme aldersgruppe. Men undersøgelsen viser også, at mange ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug – og det giver de mange behandlingstilbud gode muligheder for – men hvilke type alkoholbehandling skal du vælge, hvis det kommer så vidt?

 

Den svære beslutning 

Det er svært at erkende, at ens alkoholforbrug er blevet så stort, at man har behov for professionel hjælp,  og beslutningen om at gå i behandling er svær beslutning for alle – og oftest er det da også de pårørende, der ender med at beslutte, at det er det, der skal ske. Men når beslutningen om at gå i behandling er truffet, så er der flere forhold at tage stilling til. Hvor skal du behandles, hvem skal behandle, og hvilken type behandling er den rigtige for dig? Et af de vigtigste spørgsmål at tage stilling til er dog, om det skal være ambulant alkoholbehandling eller døgnbehandling.

 

Ambulant behandling eller døgnbehandling

For mange mennesker kan det virke grænseoverskridende at skulle starte i døgnbehandling, hvor man er væk fra sine vante omgivelser og flytter ind på et behandlingscenter. Behandlingsformen har dog mange fordele: du kommer væk fra det miljø, hvor du er vant til at drikke, du kan koncentrere dig 100% om din behandling, og du har adgang til læger, psykiatere og misbrugsbehandlere, der kan hjælpe dig igennem den første svære tid – også hvis det fx kræver medicinsk behandling for alkoholabstinenser.

 

En anden mulighed er ambulant behandling, hvor du kan blive boende hjemme og kan passe dit job, mens du går i behandling om aftenen. Det giver mulighed for, at du kan passe dine forpligtelser i hverdagen, og samtidig betyder det, at du selv vælger, hvem du vil fortælle om din alkoholbehandling, hvilket ofte gør det noget lettere at beslutte sig for behandling.

 

Hos Dansk MisbrugsBehandling har de specialiseret sig i ambulant behandling, og leder Søren Skensved fortæller:

 

Hvis du er ressourcestærk med et godt, ædru netværk og gode rammer for din hverdag, er ambulant behandling lige så effektivt som døgnbehandling. Og mange af vores klienter foretrækker den ambulante behandling, så de kan blive hjemme hos deres familie, mens behandlingen står på. Men er der tale om svært alkoholiserede mennesker eller klienter med andre udfordringer, henviser vi dog altid til døgnbehandling. Det er helt individuelt, hvad der fungerer bedst, og den afklaring skal foretages af en professionel.

 

 

Få hjælp af en ædru alkoholiker

Man forstår ikke rigtigt, hvordan det er at have et alkoholmisbrug, før man har prøvet det på egen krop. Derfor føler mange alkoholikere sig misforstået af deres omgivelser – selv af de nærmeste pårørende. Og det er hverken alkoholikerens eller de pårørendes skyld. For det er svært at forstå de følelser og den adfærd, der følger med et stort alkoholforbrug.

 

Derfor er det hensigtsmæssigt, at rådgiverne i behandlingen selv ”har været turen igennem”, og at de som ædru alkoholikere, kan møde deltagerne i øjenhøjde og dele ud af deres egen erfaring. Det gør de hos Dansk MisbrugsBehandling, hvor behandlingsteamet både består af dygtige fagfolk, og rådgivere, der har haft alkohol helt tæt inde på livet. Søren Skensved, der har mere end 20 års erfaring med misbrugsbehandling, fortæller om den særlige rolle ædru alkoholikere spiller i alkoholbehandlingen på Dansk MisbrugsBehandlings behandlingscentre:

 

Tidligere alkoholmisbrugere møder de nuværende alkoholikere med en forståelse og indlevelse, som man kun kan møde hos én, der selv har været afhængig. Ædru alkoholikere forstår, hvordan alkoholikere har det, og ved, hvad det kræver at ændre vaner. De ædru alkoholikere har ofte selv modtaget samme behandling og kan derfor sætte sig ind i, hvordan det er, og hvad man som alkoholiker går igennem.

 

 

Alkoholmisbrug rammer ældre hårdest

Ældre er ikke blot den samfundsgruppe, der har størst forekomst af alkoholmisbrug. Det er også den gruppe, hvor misbruget har de sværeste konsekvenser. Det skyldes, at den aldrende krop har sværere ved at klare store mængder alkohol, og det betyder, at ældre har større risiko for fysiske skader og alvorlig sygdom som konsekvens af misbruget.

 

Ældre bør derfor i endnu højere grad end andre befolkningsgrupper undgå at negligere et overforbrug eller misbrug af alkohol – uanset om det drejer sig om én selv eller om en pårørende. For handles der ikke i tide, kan et alkoholmisbrug hos ældre få alvorlige helbredsmæssige konsekvenser og give en alderdom præget af sygdom, indlæggelser og et ulykkeligt samliv.

 

Artiklen er sponsoreret

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed