Hjem > Brevkassen

Økonomi ved ophold på plejehjem

Af: Pia Brændstrup - 3. marts 2016 07:47 895

Spørgsmål

Hej
Hvis det ikke er dig denne type spørgsmål skal rettes til, beder jeg dig venligst oplyse om, hvor jeg skal henvende mig.

Hvordan er den økonomiske situation, hvis den ene person i ægteskabet bliver nødt til at tage ophold på plejehjem. Der kan enten være tale om et aflastningsophold eller evt. senere et fast ophold. Mine tanker går i retningen evt. fradrag på selvangivelsen ved de ekstra udgifter?

Venlig hilsen
KB

Svar

Kære KB,

Hvis den ene ægtefælle får fast ophold i plejehjem, vil ægteparret få omregnes deres folkepensioner. Pensionerne vil blive beregnet som til 2 enlige og der kan søges boligydelse og f.eks. medicinkort uafhængig af ægtefællens indkomster.

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed