Hjem > Brevkassen

Kan jeg søge gratis advokat til Østre Landsret i boligsag?

Af: Kirsten Skodborg - 3. marts 2016 07:47 354

Spørgsmål

Jeg er pensionist og har været meget uheldig idet jeg købte hus i Korsør i 2007 og mit hus i Bagsværd har ikke kunnet sælges. Jeg har derfor haft det udlejet med en kontrakt som bl.a. siger i § 11 under særlige vilkår:
Huset udlejes for 2 år.
Lejer skal betale for reparation/udskiftning af gasfyr hvis det går i stykker.

I den underskrevne kontrakt står ligeledes, at huset er nyistandsat ved indflytning og skal afleveres nyistandsat.
Desværre er det lykkedes min lejer at rive mure ned, male meget dårligt uden at dække til, ødelægge tæpper, udføre meget ulovligt EL arbejde.
Han kontakter mig februar 2011 og siger, at gasfyret er i stykker.
Det viser sig at Dong har afbrudt strømmen til huset, fordi han ikke har betalt, selv efter mange rykkere. Så fyret virker ikke.
Da han endelig betaler, og strømmen bliver lukket op, går fyret ”underligt nok” i stykker.
Da det er koldt, vil han ikke bo i huset eller bestille reparation af gasfyret.
Han går til advokat, og advokaten går videre til huslejenævnet i Gladsaxe, som kun lytter til ham, men ikke ser på alle de billeder og film jeg har taget.
De giver ham medhold på grund af 14 dages reglen.
Jeg kan ikke klage over, at han har ødelagt huset for ca. 150.000 kr.
Jeg har tilbud fra flere håndværkere om at gøre huset beboeligt igen til omkring det beløb.
I forbindelse med 14 dages reglen har jeg fået 2 breve fra hans advokat med opsigelse.

Første brev
På min klients vegne opsiges hermed begge lejemål med kortest muligt varsel, alternativt pr. 1.4. d. å. mest alternativt pr. 1.7. d. å. Jeg tillade mig at erindre Dem om udlejers pligt til hurtigst mulig genudlejning.

Andet brev
Vedr. PM’s lejemål af
På vegne af min klient kan jeg oplyse, han er endeligt fraflyttet lejemålet d. ¼ d. å. og at nøgler er afleveret i postkassen. Min klient har afmeldt overfor gas, strøm og kabel-TV.
(advokat SLUT)

Hvordan nævnet kan overse, at jeg (sagsøgte) først får besked om fraflytning d. 19. april. 2011, er en gåde.
Nævnet skriver selv at min opgørelse er fremsendt 27. april 2011 altså 8 dage efter at jeg (udlejer) har fået besked om den påståede fraflytning.
Nøgler er ALDRIG afleveret. Strøm blev først afmeldt i juli måned efter at jeg flere gange havde gjort hans advokat opmærksom få at EL ikke var afmeldt!

Da jeg ikke vil betale hans depositum tilbage, går sagen videre til Retten i Glostrup.
Retten i Glostrup afsiger dom, lidt i min favør:
Thi kendes for ret:
PM skal inden 14 dage til GO betale 44.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 3. august 2012. Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.
De 44.000 er skyldig leje, da lejer er fraflyttet ulovligt.
Desværre, for mig, mener retten ikke, at jeg kan få medhold i alt det, lejer har ødelagt i huset på trods af billeder og film, tilbud om reparation som beviser.

Da den tidligere ingen penge har, har lejers advokat nu anket til Østre Landsret.
Lejers advokat prøver nu at anke med følgende:
ANBRINGENDER:
Appellanten påberåber sig de samme rettigheder som er gjort gældende overfor Retten i Glostrup.

Byretsdommen omfattede 2 spørgsmål, nemlig appellantens berettigelse til at ophæve lejemålet og indstævntes krav på fraflytningsudgifter. Det er alene ophævelsesspørgsmålet, som appellanten hermed indbringer for Østre Landsret.

Til støtte for den nedlagte påstand gøres gældende, at appellanten var berettiget til at ophæve lejemålet, da indstævnte undlod at opfylde sin forpligtigelse i lejekontraktens § 5 til at levere varme og varmt vand ved fjernvarme elle naturgas. Der var på det tidspunkt ca. minus 10 gr. Det gjorde lejemålet ubeboeligt.

Lejer har selv overtaget GAS og Elforsyning. Lejer har selv forpligtigelse til at tilkalde og betale reparation af gasfyr.
Jeg har søgt beskikket advokat til byretten, men det blev ikke bevilliget på grund af, at jeg er udlejer.
Nu mener sagsøgers advokat består sagen sådan set af 2 ting:
1: Lejers utidige fraflytning.
2: Lejers ødelæggelse af huset mens han var lejer.

Jeg har følgende spørgsmål:
1: Kan lejers advokat virkelig nøjes med at anke den del af sagen, der gået ham imod?
2: Kan jeg søge gratis advokat til Østre Landsret. Jeg har ikke penge til advokat selv. (Pensionist)
3: Hvad sker der hvis jeg ”ignorerer” Landsretten?
4: Hvad vil dommen så blive?
Denne sag har virkelig tæret meget på min psykiske tilstand og min økonomi.
Jeg har selv betalt for nyt gasfyr og alt det der skulle laves i huset efter mislighold af lejeren, før at huset kunne udlejes eller sælges.

Jeg har fået telefonbeskeder fra lejer med; ”Rotte”, ”Psykopat” og ”Jeg ved hvor du bor” fra Peter M.
3 gange har jeg anmeldt stort hærværk på huset til politiet. Jeg kan jo ikke bevise at det er foranlediget af tidligere lejer. Men jeg har jo en mistanke.

Mit syn på dansk retfærdighed er godt nok ved at forandres. Det havde jeg aldrig troet at jeg skulle opleve i mit dejlige Danmark.
Venlig hilsen
G.O

Svar

Kære G.O.
Det var da en uheldig situation du er havnet i.
Desværre er dine spørgsmål alt for omfattende til at kunne besvares i en brevkasse.

Mit forslag er at kontakter en lokal advokat, der må søge fri proces for dig til anken.

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed