Hjem > Brevkassen

Hvordan påvirker det - og skal jeg betale skat af en ekstra indtægt på 30.000 kr.?

Af: Pensionsrådgiver - 3. marts 2016 07:47 285

Spørgsmål

Jeg er folkepensionist, men hvis jeg nu i 3 mdr. i år fik en ekstra indtægt på 30.000 kr. hvordan skulle jeg så betale skatten af dem.

Vil det bevirke noget på min nuværende udbetaling af folkepensionen eller mit fradrag.

Svar

Som folkepensionist har du ret til et særligt ’bundfradrag’, når Udbetaling Danmark beregner dit pensionstillæg. Bundfradraget er på 60.000 kr. om året.

Bundfradraget gælder for de indtægter, som du har ved ’personligt arbejde’. Fradraget betyder, at Udbetaling Danmark ser helt bort fra op til 60.000 kr., når Udbetaling Danmark gør indtægterne op.

Du kan trække hele bundfradraget for et arbejdsår fra, når du beregner din arbejdsindtægt, selvom du fx først starter med at arbejde 1. oktober i et år.

Du kan kun få særligt bundfradrag for indtægt ved personligt arbejde, som du selv udfører. Din samlever eller ægtefælle kan ikke få del i dit bundfradrag.

Bundfradraget gælder også, hvis du får beregnet helbredstillæg, varmetillæg eller supplerende pensionsydelse, den såkaldte ældrecheck.

Jeg går ud fra at din arbejdsgiver indbetaler skatten til skattevæsenet

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed