Hjem > Brevkassen

Hvordan kan man få tillæg til pensionen?

Af: Pensionsrådgiver - 3. marts 2016 07:47 277

Spørgsmål

Jeg spørger på vegne af min svigerfar, som ikke er så teknisk anlagt.
Han bliver Folke pensionist til februar 2014.
Og vil gerne høre hvilke tilskud man kan søge.
Han har eget hus, og en kronisk sygdom (KOL).
Har han mulighed for at søge tilskud til regninger, (el, vand, varme) og forsikringer,
Både i huset, bil, båd og hund. ?
Ang. Det offentlige med tilskud. Hvad har man af muligheder der?
F. Eks. Medicin, tandlæge, m.m.

Ved godt det er mange spørgsmål. Men håber i vil skrive tilbage til mig, så
Jeg kan give svar videre.

Mvh Anne Birch.

Svar

Der er flere muligheder for tilskud, men det kommer helt an på, hvad din svigerfar har af formue og indkomster udover pensionen.

Helbredstillæg:

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist.
Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.
Din personlige tillægsprocent og formue pr. 1. januar er afgørende for, om du kan få helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din såkaldte ”likvide formue” er over 78.900 kr. (2013) og 80.300 kr. (2014). Likvid formue er:
• Indestående i pengeinstitut
• Kontanter
• Obligationer
• Pantebreve
• Aktier
• Investeringsbeviser og andre værdipapirer.

Friværdi i fast ejendom bliver ikke regnet med i din likvide formue.
Er du gift eller har en samlever, bliver din ægtefælles/samlevers formue pr. 1. januar regnet med i de 78.900 kr. (2013) og 80.300 kr. (2014).
Formuegrænsen gælder både på ansøgningstidspunktet og ved den årlige formueopgørelse.
Størrelsen af dit helbredstillæg afhænger af din personlige tillægsprocent. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.
Den personlige tillægsprocent fastsættes af Udbetaling Danmark i forbindelse med beregningen af din pension. Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse. Kommunen lægger Udbetaling Danmarks afgørelse om opgørelse af formue og den personlige tillægsprocent til grund ved sin afgørelse om helbredstillæg.

Personlige tillæg:

Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.
Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter.
Kommunen vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.
Kommunen kan anvende vejledende formuegrænser og rådighedsbeløb, når den vurderer, om du er i en økonomisk vanskelig situation.

Du kan læse meget mere om det på http://www.borger.dk

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed