Hjem > Brevkassen

Hvordan er datter stillet når hun er lejer i sin afdøde mors hus?

Af: Kirsten Skodborg - 3. marts 2016 07:47 253

Spørgsmål

En mor ejer et hus.
Hun har 2 børn, en søn og en datter.
Datteren bor sammen med moderen i huset og er dermed lejer.
Nu er moderen død.
Hvordan er datteren stillet? Hvor længe kan hun blive boende i huset? de to børn arver hver halvdelen af huset. Datteren ønsker evt. at købe sin bror ud af huset og overtage hele huset selv.
Hvordan opgøres til hvilket beløb, hun kan overtage huset? Hvornår skal arveafgiften fra boet efter moderen forfalde?
Jeg har hørt såvel 1 år som 1½ år efter moderens død.
Jeg ser frem til at modtage jeres svar.
På forhånd tak.

Svar

Først vil jeg gerne kondolere.
Der skal laves en aftale med bror, men du har krav på at bo der i ”rimelig tid”, hvis du ikke skal overtage det.
Din bror har krav på, at huset vurderes til handelsværdien, og at du betaler ½ af værdien til ham som hans arv.
Boafgiften skal først betales 6 uger efter, at skifteretten har godkendt endelig boopgørelse, så det kan ”udsættes” til ca. 16 måneder efter dødsfaldet, hvis altså det ikke afsluttes inden sidste frist.
Du er meget velkommen til at kontakte mig på 70220333 for at høre nærmere om mulighederne.

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed