Hjem > Brevkassen

Hvordan bliver ældrechekken beregnet?

Af: Pensionsrådgiver - 3. marts 2016 07:47 432

Spørgsmål

Hej .
Vil være glad for lidt hjælp.
Mine veninder (der har mere end mig) modtager hvert År Ældrechekken.

Jeg kan ikke forstå hvordan det bliver regnet ud ?

Jeg får forskellige svar - når jeg ringer til Kommunen ?

Så håber i kan hjælpe mig )

Vh B.Z

Svar

Din personlige tillægsprocent og formue pr. 1. januar er afgørende for, om du kan få ældrecheck. Du kan ikke få ældrecheck, hvis din såkaldte ’likvide formue’ er over 78.900 kr. / 80.300 kr. (2013 / 2014). Likvid formue er:
• indestående i pengeinstitut
• kontanter
• obligationer
• pantebreve
• aktier
• nedsparingslån, investeringsforeningsbeviser og andre værdipapirer.

Friværdi i fast ejendom bliver ikke regnet med i din likvide formue.
Likvid formue i udlandet har også betydning for beregningen.
Er du gift eller har en samlever, bliver din ægtefælles/samlevers formue pr. 1. januar regnet med i de 78.900 kr. / 80.300 kr. (2013 / 2014).

Du kan ikke få ældrecheck, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Din personlige tillægsprocent fastsættes af Udbetaling Danmark i forbindelse med din pensionsberegning og hvis Udbetaling Danmark modtager nye oplysninger, der betyder, at der skal træffes en ny afgørelse om tillægsprocenten. Tillægsprocenten fremgår af din pensionsmeddelelse.
Udbetaling Danmark bruger din personlige tillægsprocent til at beregne, hvor meget du evt. kan få i varmetillæg og ældrecheck. Kommunen bruger din personlige tillægsprocent til at regne dit helbredstillæg ud.
Tillægsprocenten kan være mellem nul og 100. Jo højere din tillægsprocent er, jo mere kan du få i tilskud.

Du har en tillægsprocent på 100, hvis du og din eventuelle ægtefælle eller samlever ikke har indtægter ved siden af pensionen. Har I indtægter af en vis størrelse, bliver din tillægsprocent sat ned. Hvis din tillægsprocent er 100, får du det fulde tillæg, fx fuldt varmetillæg eller helbredstillæg. Er procenten lavere, bliver tillægget også mindre. Du kan ikke få tillæg, hvis din tillægsprocent er nul.

Din tillægsprocent er 100, hvis:
• du er enlig og tjener højst 18.800 / 19.100 kr. om året (2013/2014).
• du er gift eller samlevende, og I tilsammen tjener højst 37.200 / 37.900 kr. om året (2013/2014).
Din tillægsprocent vil blive sat ned med en pct., for hver 465 / 474 kr. (2013/2014) du tjener over 18.800 / 19.100 kr. (2013 / 2014), hvis du er enlig. Er du gift eller har en samlever, bliver din tillægsprocent sat en pct. ned, for hver 938 / 955 kr. (2013/2014) jeres samlede indtægter overstiger 37.200 / 37.900 kr. (2013/2014).

Din tillægsprocent er nul, hvis:
• du er enlig og tjener over 65.300 / 66.500 kr. om året (2013/2014).
• du er gift eller samlevende, og I tilsammen tjener over 131.000 / 133.400 kr. om året (2013/2014).
Hvis du har været samlevende og modtaget pension fra før den 1. marts 1999, bliver du betragtet som enlig, når din indtægt skal gøres op.

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed