Hjem > Brevkassen

Hvor meget må man have i indtægt på et år, inden det bliver modregnet i folkepensionen?

Af: Pensionsrådgiver - 3. marts 2016 07:47 8406

Spørgsmål

Hvor meget må man have i indtægt på et år, inden
det bliver modregnet i folkepensionen i 2013 og 2014,er der nogen forskel

mvh H.C.Andersen

Svar

Her kan du se grænsebeløbene.
På http://www.borger.dk kan du lave en vejledende beregning af din pension.

Grundbeløb
Dit grundbeløb bliver ikke påvirket af dine indtægter fra renter, individuel pension eller arbejdsmarkedspension. Det kan derimod blive sat ned, hvis du arbejder. Det bliver sat ned, hvis du tjener over 295.900 / 301.200 kr. om året (2013 / 2014) i arbejdsindtægt ved såkaldt ’personligt arbejde’, dvs. at du er lønmodtager eller aktiv i driften af din egen virksomhed. Tjener du over 522.200 / 531.600 kr. om året (2013 / 2014) i arbejdsindtægt, kan du ikke få grundbeløbet.

Pensionstillægget afhænger af indkomst
Hvor meget du kan få i pensionstillæg afhænger af, hvad du har af indkomst ved siden af din folkepension. Dit pensionstillæg bliver sat ned eller forsvinder helt, hvis du har indkomst over et vist niveau ved siden af pensionen, fx hvis du arbejder og får løn. Er du gift eller samlevende, kan dit pensionstillæg også blive påvirket af din ægtefælles eller samlevers indkomst.

I 2014 vil pensionstillægget blive sat ned hvis de samlede indkomster ud over social pension overstiger

66.500 kr. for enlige
133.400 kr. for gifte/samlervende med pensionist
133.400 kr. for gifte/samlevende med ikke-pensionist

Bortfaldsgrænsen er følgende:
304.900 kr. for enlige
355.900 kr. for gifte/samlervende med pensionist
244.700 kr. for gifte/samlevende med ikke-pensionist

Du har et bundfradrag på 30.000 (2013) / 60.000 (2014) kr.
Beregningen af dine arbejdsindtægter tager højde for, at du som folkepensionist har et særligt bundfradrag. Det betyder, at der i beregningen af dit pensionstillæg ses bort fra de første 30.000 kr., du tjener ved personligt arbejde, dvs. som lønmodtager eller aktiv i driften af din egen virksomhed. Vær opmærksom på, at du fra 1. januar 2014 må tjene 60.000 kr., uden at det påvirker dit pensionstillæg.

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed