Hjem > Brevkassen

Hvor længe kan man have en aflastningsplads og må man selv passe sine pårørende?

Af: Pia Brændstrup - 3. marts 2016 07:47 364

Spørgsmål

Hvor lang tid kan man som pårørende få aflastningsplads, og i hvor høj grad kan kommunen kræve en permanent løsning, hvis man som pårørende gerne stadig vil passe f.eks. Sin mor?

Svar

Det er helt op til den enkelt kommune, hvordan reglerne er.
Alle kommunens afgørelser laves i henhold Service lovens § 83.
Derefter vurderes afgørelsen med udgangspunkt i det kommunale serviceniveau, der er vedtaget i det enkelte byråd. Det kaldes den kommunale standard .
Den kommunale standard ligger tilgængeligt på kommunernes hjemmeside eller som brochure i borgerservice.

Aflastningspladser bevilges efter en behovsvurdering foretaget af en fagperson - en visitator.
Der findes ikke nogen faste regler, der afgør en fastsat periode.
Kommune bestemmer selv om, de vil kræve en permanentløsning,.
Som pårørende kan man søge om selv at få lov til at passe sin mor mod betaling fra kommunen - i stedet for at modtage plejen/ hjælpen, som ellers varetages af den kommunale eller private hjemmepleje, man har valgt til opgaven.
Det er desuden altid muligt at anke en afgørelse, hvis man ikke er tilfreds med den. så får man den prøvet en ekstra gang

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed