Hjem > Brevkassen

Hvor kan jeg klage over en afgørelse

Af: Pensionsrådgiver - 3. marts 2016 07:47 445

Spørgsmål

Jeg har set at man kan søge råd og dåd på Pensionistkortet

Jeg har de sidste 3 år haft en indtægt på omkring 130000 før skat, jeg får lidt over 7000 kr. udbetalt hver måned efter skat, (inkl. ATP + lidt pension)
jeg får en del tabletter, så når jeg skal have piller på apoteket, så er det først på måneden.

Jeg er i nærheden af at betale de 3500 kr. til meidcin hver måned.

Jeg har uden held henvendt mig til både borgmesteren og Region Midt, for at få hjælp til medicin og tænder, men fra begge fremgår det at de henholdte sig til paragrafferne og de lød på, at når min kone var på flexjob på mindsteløn, så kunne jeg ingen hjælp få.

Jeg er frivillig i en genbrugsbutik, natteravn og besøgsven hos en gammel dame på et plejehjem igennem Ældre Sagen. Jeg er formand for aktivitetsklubben (pensionister) .
Desuden er jeg arrangør/chauffør for en gruppe, hvor vi laver udflugter.

Og til alt mit frivillige arbejde har jeg søgt en el-cykel hos kommunen, vi var så langt at jeg havde besøg af kommunens folk i januar, at hvis jeg kunne skaffe halvdelen af, hvad el-cyklen kostede, så ville kommunen give mig cyklen, men det kunne jeg ikke , så det måtte vi opgive.

Min kone er 64 år, har et flexjob til mindsteløn, det gør at jeg intet kan få i tilskud nogen steder, jeg har en delprotese som sad på mine egne 5 tænder i overmunden, sidste år knækkede jeg een af tænderne, så nu hviler protesen kun på 4 tænder og der mangler 1 tand i gebisset, jeg har ikke råd til at få det lavet.

Ud over det ovenover beskrevne, kæmper vi og afvikler en gæld på 170.000 kr. vi betaler 2000 kr. hver måned, jeg ved godt at det er et selvskabt problem, jeg skrev for et stykke tid siden til Ældre Sagen, de havde en rådgiver som så på min/vores sag, han rådede mig til at stoppe betaling af lån, og så erklære os insolvente, men det råd har jeg nu ikke fulgt, det er så drastisk, selvom vi nok kunne spare en masse penge.

Næh jeg tror såmænd ikke der er nogen der kan hjælpe mig.
I er i hvert fald min sidste livline, men et eller andet sted, er det da lidt underligt at man ikke kan finde de få kroner for at hjælpe mig/os, når man nu tænker, hvor mange jeg hjælper og gør glade ved mit frivillige arbejde.
Hvis jeg nu kunne få mit medicin betalt, så kunne jeg spare op til en El-cykel.
En betalt års buskort til 2 zoner, ville også hjælpe mig rigtig meget, men hvis ikke der sker en forandring i økonomien, må jeg desværre nok opgive det meste af mit frivillige arbejde.
Jeg været i kontakt med ydelsescenteret, de skrev tilbage at jeg ikke var berettiget til hjælp, så længe min hustru havde et arbejde, og hvis jeg insisterede, så kunne jeg indsende en klage, så ville de sende mig nogle papirer hvor jeg kunne skrive det hele på, og så ville jeg få et skriftligt afslag.
Det gad jeg så ikke rigtig, jeg tror såmænd ikke at der er nogen der kan hjælpe mig/os.
hilsen J.S.

Svar

Kære J.S.
Du har jo endnu ikke fået noget.
Derfor kan det da altid betale sig at klage.
Det er jo ikke en person, du klager over. Det er systemet!
Det kan jo være, du får hjælp, når der kommer nye øjne på og hvis ikke, så har du gjort, hvad du kunne og behøver derfor ikke tænke mere over det.

Du skal klage til ydelsescentret og i din klage skal du henvise til Aktivlovens § 81.

I § 81. står der:
Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden.
Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses.
Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse.

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed