Hjem > Brevkassen

Hvem skal betale vedligeholdelse af stikveje?

Af: Kirsten Skodborg - 3. marts 2016 07:47 349

Spørgsmål

Vi bor på en stik- vej med 9 rækkehuse opført omkring 1970-1972.
- I følge martikel er der under vej sat o til spørgsmålet. Vi læser det til= ingen vej!
Vi, som bor i område 1, har aldrig betalt til vej- vedligeholdelse, det har derimod huse i området 2 som er opført senere.

Nu er spørgsmålet, - hvem skal betale vedligeholdelse af disse stikveje?

Nu kommer århus kommune og fortæller os, at vi skal betale for at få ny asfalt m.m på.

Vi kan ikke huske, men mener ikke at der i den tid, vi har boet her (siden 82) er lavet noget på vejen!

Vores mening er, at det er kommunen, der oprindelig skulle holde vejen, da vi jo aldrig har betalt til vej, her modsat de lidt senere opførte huse i område 2 - som altid har betalt, til vejvedligeholdelse.

Vores mening er, at skal vi til at overtage "vores vej" med vedligeholdelse, så skal vi ikke ovetage på det tidspunkt hvor den er i så dårlig stand, at den skal laves her og nu, så må man vel forlange/ kunne kræve at kommunen sætter den i stand, - før vi overtager.

Kommunen har oplyst, at hvis vi ikke selv bringer vejen i orden, kommer de og laver den - og så kan vi forvente, at de koster omkring 30.000 kr. Pr husstand. Det er jo rigtig mange penge for en pensionist, men som svar får vi, at vi kan få et kommunalt lån til disse penge.

Men hvad er rigtigt. - og hvad er forkert.

På forhånd tak

Svar

Det er ikke muligt at give et fyldestgørende svar i brevkasse.
"0" på matrikelkort betyder, at ingen af jeres kvadratmeter er vej. Men I har jo vejret til den private fællesvej, og derfor kan I pålægges at deltage i vedligeholdelse.

Hvornår og i hvilken stand vejen evt. er overdraget fra kommune til grundejerforening, kan jeg ikke kommentere.
Kommunen er vejmyndighed også for private veje.

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed