Hjem > Brevkassen

Hvad kan man få ud over folkepensionen, arbejdspension og ATP?

Af: Pensionsrådgiver - 3. marts 2016 07:47 391

Spørgsmål

Min kone bliver pensionist 1. febr. 2014 og har en arbejdspension på 2800 p.m.
ATP kendes ikke endnu, men ligger formentlig på omkring 1400 kr.
Jeg er tjenestemandspensionist med en månedlig tjenestemandsindkomst på 17000,
ATP på 1400 og grundbeløbet for offentlig pension.
Nu vil vi gerne vide, hvor meget min kone kan få ud over folkepensionen plus arbejdspension og ATP, så vi kan begynde at lægge budget for 2014.

Venlig hilsen
Viggo Thing Stjernholm

Svar

Ud fra de oplyste indkomster – der er ikke taget højde for evt. renteindtægter – vil I hver få udbetalt følgende før skat:

Grundbeløb 5.804 kr.
Pensionstillæg 1.493 kr.

På www.borger.dk kan I selv lave en beregning af pensionens størrelse.

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed