Hjem > Brevkassen

Hvad er grænsen for at søge boligydelse og/eller andre tilskud?

Af: Pensionsrådgiver - 3. marts 2016 07:47 345

Spørgsmål

Min hustru og jeg bor lovligt helårs i vort sommerhus.
Vi har begge lidt private pensionsindtægter bl.a. fra ATP og ophørende indexkontrakter.

Hvad er grænsen for at søge boligydelse og/eller andre tilskud, som kunne lette vor pressede økonomi?

Svar

Tilskud efter pensionsloven
For at kunne få tilskud efter pensionsloven må jeres samlede likvide formue ikke overstige 78.900 kr. og den personlige tillægsprocent skal være større en 0.

Den personlige tillægsprocent vil være 0, hvis jeres samlede indkomster – udover pensionen – overstiger 131.000 kr.

På http://www.borger.dk kan I lave en simuleret beregning af jeres pensioner og tillægsprocent.

Boligstøtte
Boligstøtten er afhængig af bl.a. boligens størrelse og husstandens indkomster.

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed