Hjem > Brevkassen

Forsikringer i virksomheden og generationsskifte

Af: Erik Gram - 3. marts 2016 07:47 341

Spørgsmål

Jeg er i gang med at generationsskifte min virksomhed.
I den forbindelse, er jeg i tvivl om, hvorledes jeg bør forholde mig i forhold til forsikringerne i virksomheden.

Svar

I generationsskiftet er det væsentligt at være opmærksom på, at virksomhedens hidtidige forsikringer typisk skal ændres. Årsagerne kan være mange, men som regel ønsker den hidtidige ejer at ”rense tavlen ren”, når vedkommende skal til at slippe ledelsen. Det bør i dén forbindelse overvejes at tegne en såkaldt ”afløbsforsikring”, der ofte ikke er indeholdt i de eksisterende forsikringer.
Den nye ejer/ledelse vil typisk også se på virksomheden med nye øjne og ønske forsikringerne nytegnet. Uanset om de nye forsikringer tegnes i samme forsikringsselskab som de opsagte forsikringer, skal både virksomheden, den gamle ejer og den nye ejer være opmærksomme på, at enhver mistanke om et konkret forsikringsdækket ansvar skal anmeldes overfor forsikringen inden for en frist. Fristen findes i forsikringspolicerne og betyder, at forsikringsselskabet kan gå fri for ansvar, hvis anmeldelsesfristen ikke overholdes!
Desværre er det nok mere hovedreglen end undtagelsen, at hverken virksomhederne eller forsikringsagenterne/assurandørerne er opmærksomme på anmeldelsesfristen ved fornyelse/skifte af forsikringer inden for samme selskab. Uanset hvordan man vil indrette sig med forsikringerne i generationsskiftet, er det forhold, der bør omtales særskilt i de kontrakter, der oprettes ved indgåelse af aftalerne.

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed