Hjem > Brevkassen

Forældes bankgæld når man bliver folkepensionist

Af: Kirsten Skodborg - 23. november 2016 15:14 622

Spørgsmål

Jeg 71 år jeg ejer ikke noget af værdi og har ingen andre indtægter eller anden goodwill end folkepensionen.
Medio 1980erne tog jeg et byggelån i Gylden efter anbefaling af Andelsbanken/Unibank/ Nordea Albertslund i mit firma 
Det viste sig IKKE at være særlig klogt, da den steg temmelig meget.

Jeg blev indkaldt til retsmøde i Taastrup ret.
Jeg ventede en rum tid, hvorefter jeg fik at vide jeg kunne gå hjem igen, advokaten var ikke mødt op.
Senere bad jeg om en opgørelse, for at se hvad jeg var skyldig. Men jeg hørte aldrig noget.
Omkring august 2007 fik jeg advokatfirmaet i Sct. Pedersstræde til hjælp ved Gældssanering.
Da sagen skulle for retten,  var jeg nødt til at trække mig, da jeg ikke ville have mulighed for at flytte, hvilket var nødvendigt. ved flytninger forlangte Nordea indskuddet udbetalt via Boligselskabet BoVest.
Nu har jeg fået krav fra  Unibank hvor de forlanger afregning.
Jeg er i tvivl om hvordan jeg skal forholde mig og om sagen er forældet,

venlig hilsen
B.T.

Svar

Hej!

Nej gæld forældes ikke fordi man bliver folkepensionist. Men kreditor kan jo "ikke plukke hår af en skaldet", og når du ikke ejer aktiver, du kan stille til sikkerhed for gælden, kan kreditor jo ikke få sit tilgodehavende. Du kan blive indkaldt til et møde i fogedretten, hvor du så afgiver en såkaldt incolvenserklæring. Derefter kan du først indkaldes igen efter ½ år.

Venlig hilsen

 Ret&Råd advokat Kirsten Skodborg, Aarhus N

[email protected]

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed