Hjem > Brevkassen

Computer undervisning med tilskud

Af: Pia Brændstrup - 3. marts 2016 07:47 351

Spørgsmål

Hej ...
vi underviser 60+ brugere i IT og digital selvbetjening & kommunikation.
Vi har ofte stødt på at forskellige ældrecentre kan tilbyde lavere priser til folkepensionister.
Denne mulighed vil vi også gerne tilbyde vores kursister - Vi får ikke offentlig støtte.
kan vi så tilbyde en form for pensionist rabat ? Hvem betaler differencen ?
hilsen
J. K., daglig leder af Senior IT Stuen,

Svar

Du kommer næsten selv med svaret.
Ældrecentrene er ofte med på det kommunale budget. Det betyder, at de får tilskud i henhold til den politik, der kan skaffes flertal for i den enkelte kommune.
Det kan jo være vanskeligt præcist at vide, hvor de forskellige datastuer får deres tilskud fra,
De forskellige Ældrecentre får som oftest offentlig støtte, f.eks. via tips og lottomidlerne §18 midler og/eller folkeoplysningsloven
Tips og lottomidlerne er store, men der er mange ansøgere og man selv lave en ansøgning, som godt kan være lidt omstændeligt og kompliceret at lave.
Se mere her http://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Paa-tvaers-af-uddannelserne/Puljer/Tips?smarturl404=true#1.

§18 midler.
Alle foreninger, der yder frivilligt arbejde, kan også søge §18 midler.
§18 er offentlige alle frivillige foreninger kan søge.
Man få hjælp til ansøgningen i de lokale kommuner. Du med fordel kontakte den lokale frivillig koordinator, som kan hjælpe dig med hvordan du gør.
Klik her for at se mere. http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/frivillig-sektor/%C2%A718/betingelser-%C2%A718stotte/Sider/Start.aspx
Desuden kan man søge tilskud via Folkeoplysningsloven. Folkeoplysningesmidlerne er blevet kraftigt beskåret de seneste år, men alle kan stadig søge, hvis man opfylder kravene.
Klik her for at se mere. https://www.retsinformation.dk/FORMS/R0710.aspx?id=138157#K2

Jeg kan forestille mig, at økonomien bliver tilrettelagt efter, hvor mange tilskud oreningen eller Ældrecentret får.

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed