Hjem > Brevkassen

Bliver boligen plomberet ved begravelse?

Af: Kirsten Skodborg - 3. marts 2016 07:47 434

Spørgsmål

Hvordan forholder det sig når en enlig dør? Bliver boligen plomberet, altså ikke tilgængeligt for arvinger?
Jeg mindes ikke, at mine forældres bolig blev plomberet, da de døde.

venlig hilsen
JPN

Svar

Ingen har ret til at disponere over afdødes aktiver, inden der er truffet bestemmelse om boets behandlingsmåde, og der er udstedt en skifteretsattest.

Pårørende har en pligt til at sørge for at afdødes aktiver opbevares på betryggende.

Aktiver må ikke fjernes fra afdødes bolig, men skifteretten ”plomberer” ikke hjemmet.

I særlige tilfælde ved mistanke om misbrug kan skifteretten kræve aktiverne registreret eller taget i forvaring.

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed