Hjem > Brevkassen

ang. Tilskud.

Af: Pensionsrådgiver - 16. marts 2016 01:10 438

Spørgsmål

Får man mere i tilskud fra kommunen, til tandpleje og medicin, hvis man melder sig ud af Danmark.

Svar

Om det bedre kan betale sig at melde sig ud af Sygeforsikring Danmark er afhængig af flere ting, og svaret kan ikke gives entydigt.

Under alle omstændigheder vil det være en fordel at være opmærksom på din tillægsprocent, dit evt. helbredstillæg og din økonomi.
Det skal du sammenholde med, hvor meget du betaler i medlemskontingent i Sygeforsikring Danmark, hvilken gruppe du tilhører og hvor stort tilskud  du modtager fra hver behandling/medicin 

Hvis du ikke har søgt et helbredstillæg vil det være en fordel at ansøge om et helbredstillæg
Det er din personlige tillægsprocent og formue, der er afgørende for, om du er berettiget til et helbredstillæg.
Størrelsen på dit personlige tilskuddet fra kommunen afhænger både af din personlige tillægsprocent og dit personlige helbredstillæg

Du får beregnet en personlig tillægsprocent, når du bliver pensionist
Din personlige tillægsprocent viser, hvor meget du kan få i tilskud og tillæg ved siden af din pension.
Din tillægsprocent kan være mellem 0 og 100.
Jo højere din tillægsprocent er, jo mere kan du få i tilskud.

Helbredstillæget giver tilskud til dækning af visse typer medicin samt forskellige behandlinger f.eks. fodterapi, tandlæge, høreapparat, psykolog mm.
Reglerne for helbredstillæg er de samme i alle landets kommuner.

Du skal selv søge helbredstillæg.
Du kan søge helbredstillæg:
- hvis du er folkepensionist
- hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

Du er berettiget til et helbredstillæg, hvis du har en personlig tillægsprocent over 0 og din likvide formue er under 82.600 kr. (2016)
Din tillægsprocent er 100, hvis du er gift eller samlevende, og I tilsammen tjener højst 38.500 kr. /39.000 kr. om året.

Jo højere din tillægsprocent er - jo mere kan du få i tilskud.
Hvis din, din ægtefælle eller samlevers likvide formue overstiger formuegrænsen, kan du ikke modtage tillægget.

borger.dkfinder du oplysninger om din personlig tillægsprocent til din pension
Du kan logge in med dit NemId for finde din personlig tillægsprocent

Din likvide formue er bl.a. penge i banken, kontanter og værdipapirer.
Ved ansøgning skal du enten kontakte din kommunale borgerservice eller du kan søge online på Borger.dk https://www.borger.dk/sider/helbredstillaeg.aspx

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed