Hjem > Brevkassen

Aflastningsplads

Af: Pia Brændstrup - 3. marts 2016 07:47 248

Spørgsmål

Hej
Hvad kan man gøre/stille op såfremt Kommunen man bor i vil udskrive en patient til eget hjem, under påskud af, at der ikke er ledige aflastningspladser/plejehjemspladser i Kommunen, samt at ventelisterne er lange. Det skal i den forbindelse nævnes, at Hosptalet/Lægerne ikke anser det for forsvarligt at udskrive patienten, der p.t. har døgnvagt. Hospitalet/Lægen siger dog, at det suverænt er Kommunens beslutning. Kan Kummunen ikke "købe" sig til en plads i en anden Kommune? Sagen er p.t. under behandling, men hvad kan vi som familie gøre? Patienten er meget syg både psysisk og psysisk, men er "udredt" på den afdeling hun er nu. Der er en ægtefælde i bolig der også er syg, og boligen er ikke velegnet til en så syg person, som den nu indlagte patient.

Tillægsspørgsmål:
Såfremt patienten visiteres til en plejehjemsplads, hvordan så med økonomien? De har begge folkepension og patienten har ydeligere pension fra mange års tidligere arbejde for Kommunen. Vil patientens pensioner blive inddraget til betaling af plejehjemsplads, således at manden sidder tilbage alene med sin folkepension. Tillægspension?

For god ordens skyld skal nævnes, at Kommunen i.f.m. udskrivningen til eget hjem, vil stille plejepersonale til rådighed i hjemmet. Det er forsøgt før, og det fungerede ikke. Patienten blev indlagt igen!

Jeg ser frem til jeres hurtige svar/tilbagemelding

Venlig hilsen en fortvivlet søster

Svar

Det var da en trist situation at være havnet i og jeg forstår godt du er helt fortvivlet.
MEN, det er helt rigtigt, som kommunen gør.
De kan bevilge en plads, men hvis der ikke findes nogen ledige pladser, kan kommunen tilbyde døgnpleje i hjemmet i stedet, indtil der bliver en ledig plads. Og nej jeg har ikke hørt om kommuner, der køber pladser i andre kommuner. Mht. økonomi og plejehjemsplads er huslejen indtægtsbestemt, og i skal snakke med visitatoren for at få den rigtig beregning ,og pris for plejeboligen.

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed