Motorstyrelsen sætter særligt gebyr ned: Sker d. 1. juli

Bil og motor

28/06/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det kan lade sig gøre, blandt andet fordi sagsbehandlingstiden er blevet kortere.

Fremover skal virksomheder og borgere have lidt færre penge op af lommen, når de anmoder om eksportgodtgørelse for deres brugte motorkøretøjer.

Det sker blandt andet, fordi Motorstyrelsen er blevet mere effektive. Sagsbehandlingstiden for anmodning om eksportgodtgørelse er i dag 8 procent hurtigere end tidligere.

”Jeg er stolt af, at vores målrettede indsats for at forbedre effektiviteten, nu er resulteret i, at vi er blevet hurtigere til at løse vores sager. Det er en stor prioritet for os at løse sager korrekt og effektivt. Nu kan vi reducere de omkostninger, som virksomheder og borgere har, når de skal anmode om eksportgodtgørelse, og det, synes jeg, er en god udvikling,” udtaler direktør Jørgen Rasmussen.

Indført for 5 år siden

I 2019 blev der indført et gebyr, når virksomheder anmoder om eksportgodtgørelse for deres brugte motorkøretøjer. Gebyret blev indført i forbindelse med en politisk aftale om at styrke regelefterlevelsen på motorområdet.

Siden juli 2020 har gebyret ligget på det nuværende niveau på 2.350 kr., men pr. 1. juli sættes gebyret ned til 2.250 kr.

Da gebyret skal dække de omkostninger, der er forbundet med at behandle anmodningerne, betyder den hurtigere sagsbehandling, at virksomheder fremover skal betale 100 kr. mindre i gebyr, hver gang de anmoder om eksportgodtgørelse for brugte motorkøretøjer. 

Læs mere her: Nye regler på motorområdet fra 1. juli 2024 Motorstyrelsen

Om Motorstyrelsen

Motorstyrelsen har hovedsæde og ekspedition i Aalborg samt ekspeditioner i Aarhus, Odense og Høje Taastrup. Styrelsen har 500 medarbejdere.

Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag.

Styrelsens arbejde bidrager til et smidigt og velfungerende bilmarked i Danmark til gavn for både forhandlere og bilejere.