Apps beskytter dig ikke: "Ny" tendens kan gøre parkering dyrere

Bil og motor

11/05/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Har du lagt mærke til det?

Moderne parkeringsapps, der tillader bilister at betale pr. minut, har i flere år gjort det muligt for bilister at undgå at betale for mere parkeringstid, end de reelt har brug for.

Men noget tyder på at vi er på vej tilbage til overbetalingerne.

Imidlertid er der nu et voksende antal private parkeringspladser og parkeringshuse, der vender tilbage til det ældre system, hvor betaling sker for hver påbegyndt tidsenhed, såsom en halv eller hel time.

Sådan lyder advarslen fra Foreningen for danske bilister, FDM.

Betaling per minut eller påbegyndt periode

Foreningen forklarer, at mens offentlige parkeringspladser fortsat opkræver betaling pr. minut, har private parkeringspladser i stigende grad adopteret betalingsstrukturer, hvor bilister betaler for hver påbegyndt periode.

Det "nye" system kan potentielt gavne ejerne af parkeringspladserne ved at sikre højere indtægter per parkeret bil.

Apcoa, en stor udbyder af parkeringstjenester, påpeger, at deres politik ikke har ændret sig i denne henseende. De bekræfter, at det for nye parkeringspladser er mere almindeligt at anvende det forudbetalt tidsbaseret system.

Ifølge virksomheden er dette en gængs praksis for nye anlæg.

Apps mærker stigning

Easypark og Parkman, der begge tilbyder parkeringsapps, fortæller, at de har bemærket en stigning i denne praksis.

Parkman tilføjer, at de steder, der anvender betaling pr. påbegyndt periode, typisk sætter en lavere timepris.

Det kan virke som en fordel for nogle bilister, men ikke nødvendigvis opveje den ekstra omkostning ved ikke præcist at kunne afregne den brugte tid.