Opret en fremtidsfuldmagt nemt og hurtigt

02/6/22 | 06:20

Skrevet af Sponseret Indhold

Hvis uheldet er ude og du havner i en situation, hvor du ikke er i stand til at tage vare på dig selv, er det en god ide at have oprettet en fremtidsfuldmagt. På den måde har du taget stilling til, hvordan dine personlige og økonomiske interesser skal varetages, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til dette.

Annoncørbetalt indhold

En fuldmagt til fremtiden

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagtstype, som kun træder i kraft, hvis der skulle opstå en situation, hvor du ikke længere selv kan tage vare på dine økonomiske og personlige forhold. Du bestemmer selv, hvilket indhold din fremtidsfuldmagt skal have.

Det eneste krav der findes for at oprette en fremtidsfuldmagt er, at du skal være fyldt 18 år og være i stand til at handle fornuftsmæssigt. At kunne handle fornuftsmæssigt betyder, at du skal kunne forstå konsekvenserne af at oprette en fremtidsfuldmagt. Det betyder, at du ikke kan oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du f.eks. er under værgemål eller hvis du er ramt af demens i betydelig grad.

Valg af fremtidsfuldmægtige

Fremtidsfuldmægtige er den eller de personer, som du vælger at give fremtidsfuldmagten til. Vedkommende kan repræsentere dig overfor myndighederne og kan handle på dine vegne, hvis og når fremtidsfuldmagten træder i kraft. De fremtidsfuldmægtige må på tidspunktet, hvor fremtidsfuldmagten træder i kraft, ikke være under 18 år, være under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som allerede er trådt i kraft.

Du kan selv bestemme, hvor mange fremtidsfuldmægtige du vil have, og hvorvidt de skal være sidestillet eller subsidiære/sekundære fuldmægtige. Sidestillede fuldmægtige kan hver især handle på dine vegne. De kan enten handle i forening eller varetage hvert deres område. Subsidiære/sekundære fuldmægtige betyder, at de skal træde til, hvis de primære fremtidsfuldmægtige ikke kan varetage opgaven.

Få hurtig hjælp af Legal Desk

Legal Desk kan nemt og hurtigt hjælpe med oprettelse af fremtidsfuldmagter. Du skal blot udfylde en online formular med oplysninger om, hvad der skal være gældende, hvis fremtidsfuldmagten en dag skal træde i kraft, herunder hvem de fremtidsfuldmægtige skal være. Så snart du har udfyldt formularen og betalt, sørger Legal Desk for at registrere fremtidsfuldmagten i registret for fremtidsfuldmagter.

Afslutningsvist er det vigtigt, at du underskriver fremtidsfuldmagten fysisk foran en notar, da den ellers ikke vil være juridisk gyldig. Fremtidsfuldmagter træder dog i kraft, såfremt det skulle blive nødvendigt. Indtil da ligger fremtidsfuldmagten uvirksom hos Familieretshuset i Fremtidsfuldmagtsregistret.