Ville brænde affald af - pludselig stod gården i flammer

112

17/11/2022

Foto: Presse-fotos.dk
Foto: Presse-fotos.dk

Skrevet af J. Bøgen

Men gårdejerens problemer er sandsynligvis noget værre end en nedbrændt bygning ...

Torsdag udviklede sig slet ikke, som en gårdejer fra Hedensted Kommune havde regnet med. Eller, det ved vi selvfølgelig ikke, men undertegnede her nægter at tro på, at det, der skete, faktisk var planlagt.

Brandvæsnet var nemlig nødt til at massivt ud til Kalhavevej i Rask Mølle nordvest for Hedensted og Vest for Horsens.

Det står stadig uklart, hvad der præcist skete, men pludselig stod en del af gården i flammer - og med det kraftige blæsevejr, der rusker godt og grundigt op i Danmark disse dage, er det ikke utænkeligt, at netop blæsten har været medvirkende til situationen.

Ifølge Presse-fotos.dk's udsendte medarbejder, var ejeren af gården nemlig i gang med at brænde affald af, da flammerne fik fat i noget mere, end det var planen.

Det er også årsagen til, at brandvæsnet rykkede så talrigt ud, som de gjorde - for der var stor risiko for, at blæsten kunne få ilden til at brede sig til de andre bygninger på gården.

Hvis det viser sig, at årsagen til branden virkelig er afbrænding af haveaffald, kan ejeren af gården imidlertid have flere problemer end en nedbrændt bygning.

Affaldsbekendtgørelsen §50 og §51 siger nemlig klart og tydeligt, "at forbrænding af forbrændingsegnet affald kun er tilladt på dertil godkendte anlæg, og at kommunalbestyrelserne skal sikre, at forbrændingsegnet affald omfattet af kommunale affaldsordninger og konkrete anvisninger bliver forbrændt."

Der er visse undtagelser til de paragraffer. For eksempel kan man få tilladelse til at smide haveaffald på Skt. Hans-bålet, ligesom grundeejere i landzoner også må afbrænde "mindre mængder" haveaffald.

I Hedensted Kommune er der dog kun tre måneder, hvor man selv må brænde haveaffaldet - og det er fra d. 1. december til d. 1. marts.

Så gårdejeren har altså lige været et par uger for tidligt ude.

Foto: Presse-fotos.dk

Foto: Presse-fotos.dk

Foto: Presse-fotos.dk

Foto: Presse-fotos.dk