Vildledte forbrugerne - dansk virksomhed får millionbøde

112

07/07/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det var Forbrugerombudsmanden, der havde politianmeldt selskabet.

Kviklånsselskabet 4Finance har vildledt forbrugerne ved at markedsføre sine låneprodukter som kassekreditter, uanset at der rettelig har været tale om almindelige forbrugslån.

Det har Københavns Byret afgjort i en sag, hvor Forbrugerombudsmanden havde politianmeldt selskabet. Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte 4Finance i 2019, blandt andet fordi selskabet på sin hjemmeside vivus.dk markedsførte sine kreditaftaler med betegnelsen ”kassekredit”. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var det en overtrædelse af markedsføringslovens forbud mod vildledende markedsføring, da de markedsførte produkter ikke var kassekreditter, men derimod almindelige forbrugslån.

Der gælder lempeligere regler for kassekreditter end for almindelige forbrugslån, og efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var der derfor tale om et forsøg på omgåelse af lovgivningen ved at vildlede forbrugerne om lånets karakter og dermed hvilke regler, der gælder for lånene.

Derfor blev de anmeldt

Når Forbrugerombudsmanden vurderer, at 4Finance ikke yder kassekreditter, så skyldes det især, at lånene som udgangspunkt bliver udbetalt straks til forbrugerens bankkonto. Var der tale om en kassekredit, så ville forbrugeren have en løbende trækningsmulighed på en konto, og der ville kun blive trukket renter i det omfang, forbrugeren udnyttede kreditten.

Om kassekreditspørgsmålet skriver byretten blandt andet i sin dom:

”Retten har i den forbindelse lagt vægt på, at tiltalte ved sin markedsføring har fremkaldt en forkert forventning hos gennemsnitsforbrugere om, at det udbudte låneprodukt var en kassekredit, ligesom tiltaltes handelspraksis har gjort det sværere for gennemsnitsforbrugeren at sammenligne priser fra forskellige udbydere, idet gennemsnitsforbrugeren blev vildledt omkring låneproduktets art og væsentligste egenskaber.”

4Finance var også tiltalt for to andre overtrædelser af markedsføringsloven. Overtrædelserne vedrørte misvisende eller manglende oplysninger fra selskabet i forbindelse med markedsføringen af kreditaftalerne.

Retten har frikendt 4Finance for den ene overtrædelse, men fundet selskabet skyldig i den anden overtrædelse, som handlede om, at selskabet ikke havde oplyst den månedlige ydelse på de markedsførte kreditaftaler.

Skærpende omstændigheder giver millionbøde

Retten har idømt 4Finance en bøde på én million kroner. Ved fastsættelsen af bøden har det blandt andet været en skærpende omstændighed, at låneproduktet og den vildledende markedsføring generelt rettede sig mod økonomisk svage forbrugere. Omvendt har sagens lange sagsbehandlingstid været formildende for bødens størrelse.

Forbrugerombudsmanden har tidligere politianmeldt andre kviklånsselskaber for at markedsføre låneprodukter som kassekreditter i strid med markedsføringsloven. Blandt andet afventes en dom fra landsretten i en anden og lignende sag.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Dommen bidrager til at skabe klarhed, om hvorvidt et lån er en kassekredit eller ej. Det er vigtigt, fordi der gælder lempeligere regler for kassekreditter end for forbrugslån. Det er mit indtryk, at der er virksomheder, som forsøger at udnytte de lempeligere regler ved at kalde deres forbrugslån for kassekreditter, og jeg forventer, at de ophører med det nu.”