Risikerer bøde på 250.000 kroner - Det Kongelige Teater meldt til politiet

112

09/01/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det kan blive dyre lærepenge ...

Datatilsynet har politianmeldt Det Kongelige Teater og Kapel for at have opbevaret oplysninger om ca. 520.000 kunder og nyhedsbrevsmodtagere til brug for markedsføring, uden at have fastsat slettefrister eller etableret faste procedurer eller retningslinjer for sletning af oplysningerne.

Det skriver Datatilsynet i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at undersøgelsen blev indledt af egen drift i september 2022

Her viste det sig, at Det Kongelige Teater ikke havde fastsat regler for sletning og opbevaring af personoplysninger på trods af, at teateret allerede her var opmærksom på, at dette ikke var sket.

Oplysningerne blev først slettet i tilfælde, hvor enkelte kunder konkret anmodede om sletning eller tilbagekaldte deres samtykke til at modtage direkte markedsføring. 

Det Kongelige Teater påbegyndte først at udarbejde og implementere en slettepolitik, da tilsynet indledte sin undersøgelse. 

Hvorfor politianmeldelse?

Datatilsynet foretager altid en konkret vurdering af sagens grovhed i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 83, stk. 2, ved vurderingen af, hvilken sanktion der efter tilsynets opfattelse er den korrekte.

Datatilsynet har ved vurdering af, at der bør idømmes en bøde, bl.a. lagt vægt på, at der er tale om en overtrædelse af grundlæggende principper for behandling af personoplysninger, at der er tale om et meget stort antal registrerede kunder, og at oplysningerne er blevet anvendt aktivt i markedsføringsøjemed.

Teateret indstilles til en bøde på 250.000 kr.

Tilsynet har endvidere i skærpende retning lagt vægt på, at overtrædelsen efter tilsynets vurdering er begået forsætligt.