Politiet i pinlig fejl: Har sendt 70.000 fartbøder forkert

112

22/09/2023

Foto: Presse-fotos.dk
Foto: Presse-fotos.dk

Skrevet af J. Bøgen

Det har stået på i mere end 8 år!

Politiets IT-system til håndtering af bøder fra automatisk trafikkontrol (ATK/fotovogne) blev i forbindelse med en lovændring i 2015 opsat forkert, så politiet siden da har udsendt visse sager med hastighedsoverskridelser på præcis 30 procent på en forkert måde.

IT-systemet har behandlet bøderne efter reglerne om betinget objektivt ejeransvar og har automatisk sendt bøden til ejeren af køretøjet. Betinget objektivt ejeransvar, der blev indført i 2015, gælder i hastighedssager op til netop 30 procent mere end den tilladte hastighed.

Fejlen i IT-systemet består i, at kører man 30 procent eller mere for hurtigt, skal man modtage en særligt skærpet bøde. Den særligt skærpede bøde må dog ikke behandles efter reglerne om betinget objektivt ejeransvar.

Eller sagt på en anden måde: 70.000 fartbøder er blevet sendt til de forkerte personer.

”Det er en sag, som vi er utrolig ærgerlige over. Det handler forenklet sagt om, at der ved en hastighedsoverskridelse på præcis 30 procent er et overlap i systemet, som har betydet, at den særligt skærpede bøde i nogle tilfælde er opkrævet forkert,” udtaler Politiinspektør Johannes Sølvsten Jönsson fra Rigspolitiet.

Skulle have været sendt til føreren

Den fejlagtige måde at behandle de særligt skærpede ATK-bøder på har fundet sted siden februar 2015. Det betyder, at der frem til i dag er cirka 70.000 særligt skærpede bøder, der er opkrævet fejlagtigt efter reglerne om betinget objektivt ejeransvar.

Det vil sige, at bøden for hastighedsovertrædelsen som udgangspunkt kan opkræves hos ejeren af køretøjet, men da man har kørt 30 procent for hurtigt, skal der udmåles en særligt skærpet bøde på samlet 3.000 kroner. Når der er tale om en særligt skærpet bøde, er det en fejl at opkræve bøden direkte hos ejeren af køretøjet. I sådanne tilfælde skal føreren identificeres og have bøden.

”Borgere, der har modtaget en af de nævnte bøder, skal foreløbig ikke gøre noget. Vi skal først have den juridiske afklaring på plads, og så skal vi finde den bedste måde at håndtere de afgjorte sager på”, udtaler Jeppe James, enhedschef hos Politiets Administrative Center, Midt- og Vestjyllands Politi.

Skal fikses manuelt

Nu er fejlen stoppet, og alle sager med præcis 30 procent hastighedsoverskridelse tages ud til manuel sagsbehandling. Hen mod udgangen af året vil IT-systemet blive opdateret, så det fremadrettet håndterer alle sager korrekt.

Systemet har udsendt ca. 80.000 sager med en særlig skærpet bøde til ejerne af relevante køretøjer. Ejerne har haft mulighed for inden for 30 dage at få en anden til at erkende over for politiet at have ført køretøjet, såfremt det ikke var ejeren selv, der kørte køretøjet. I cirka 10.000 sager har dette været tilfældet, og er dermed behandlet korrekt.

I de resterende cirka 70.000 fejlbehandlede sager har politiet ikke fået oplysninger om føreren. I hovedparten af de sager er ejer og fører derfor formentlig den samme. Det ændrer dog ikke på, at sagerne er behandlet fejlagtigt.